1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Kulturdepartementet ute med høyring om forslag til endringar i kringkastingslova

Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet

Blant anna vil dette får verknad for oppnemning og samansetjing av Kringkastingsrådet, NRK sitt allmennkringkastingsoppdrag, tilgjengeleggjering av tv-program, innkrevjing av kringkastingsavgifta og premiepresentasjonar.

Kulturdepartementet har no sendt ut ei ny høyring om forslag til endringar på ulike føresegner i kringkastingslova, kringkastingsforskrifta og forskrift om fjernsynsmottakarar.

Les heile pressemeldinga og høyringsforslaget på Kulturdepartementets nettsider.