1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Vil bekjempe uheldig kroppspress i sosiale medier

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen mottar utkastet til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier fra Mari Velsand, direktør i Medietilsynet (t.h.) og Elisabeth Lier-Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet (t.v.) 2. oktober 2018. Foto: Medietilsynet
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen mottar utkastet til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier fra Mari Velsand, direktør i Medietilsynet (t.h.) og Elisabeth Lier-Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet (t.v.) 2. oktober 2018. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte tirsdag 2. oktober en skisse til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier til barne- og likestillingsministeren. Nå skal innholdet i skissen diskuteres videre med påvirkere, nettverk og annonsører.

– Vi vet at negativt kropps- og utseendepress oppleves som et problem for mange barn og unge. Nå håper vi at skissen til etiske retningslinjer kan være opptakten til en viktig diskusjon om hvordan slikt press kan reduseres, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De to tilsynene fikk oppdraget med å utforme en skisse til etiske retningslinjer etter et rundebordsmøte arrangert av barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren 5. juni i år, der utvikling av etiske retningslinjer var ett av flere tiltak bransjen foreslo selv. Målet med å utvikle etiske retningslinjer er å bidra til ansvarliggjøring av bransjen, og gjøre aktørene selv mer bevisst sin rolle og påvirkningskraft overfor unge følgere.

Mener retningslinjene må være enkle og konkrete

Tilsynene har hatt som mål å utvikle en skisse til retningslinjer som oppleves relevant for målgruppene, uten å gjøre vesentlige inngrep i deres ytringsfrihet.

– Det har vært et mål å utvikle konkrete og enkle forslag til retningslinjer, som det verken kreves skjønnsmessige vurderinger eller juridisk kompetanse for å forstå, sier Velsand.

I skissen til etiske retningslinjer for sosiale medier foreslår tilsynene blant annet at det ikke skal være lov å markedsføre kosmetiske inngrep eller injeksjoner som skal gi en varig eller langvarig endring av utseendet.

Foreslår at bransjen selv håndhever retningslinjene

I arbeidet med skissen har tilsynene hatt samtaler og kontaktmøter med bransjeaktører, andre tilsynsmyndigheter og relevante fag- og ressurspersoner. Alle de største nettverkene og et utvalg toneangivende påvirkere har også kommet med innspill.

– Vi mener det er avgjørende at bransjen selv tar eierskap til retningslinjene. Derfor understreker vi også at det vi nå leverer, kun er en skisse. Fra tilsynenes side anbefaler vi Barne- og likestillingsdepartementet å trekke alle berørte parter inn i det videre arbeidet, før de endelige retningslinjene fastsettes, sier Velsand.

Tilsynene foreslår at retningslinjene i sin endelige form skal gjelde for påvirkere, nettverk og annonsører som markedsfører produkter og tjenester gjennom påvirkere i sosiale medier. Videre anbefaler tilsynene at retningslinjene følges opp og håndheves av bransjen selv, gjennom et faglig utvalg for påvirker-markedsføring.

Mener regelverket bør forenkles

I forbindelse med arbeidet har Forbrukertilsynet kartlagt regelverket for markedsføring av skjønnhetsprodukter og -behandlinger, der håndhevingen i dag er delt mellom flere myndigheter. De viktigste reglene som gjelder for denne type produkter, er også samlet i en enkel oversikt.

– Det er ikke fritt fram, særlig hvis barn og unge er i målgruppen for reklamen. Å bryte loven kan få økonomiske konsekvenser, og vi håper denne oversikten gjør det enklere å sette seg inn i reglene, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør for Forbrukertilsynet.

Tilsynene anbefaler regjeringen å gjennomgå regelverket for å gjøre det enklere og tydeligere å håndheve.

– Det kommer stadig nye produkter på markedet, og det er derfor viktig med klare og tydelige regler som myndighetene enkelt kan håndheve. Vi bidrar gjerne med innspill til en slik prosess, sier Haugseth.

Skisse til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier

Bakgrunnsnotat  - etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier

Regler for markedsføring av skjønnhetsprodukter

Notat om regulering og tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep