1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Veksten i lyttertallene for lokalradio har stagnert

Den sterke veksten i lokalradiolytting etter FM-slukkingen har stanset opp, viser nye tall Medietilsynet presenterer i dag. – Det siste halve året har andelen av befolkningen som lytter til lokalradio gått ned med 1,5 prosentpoeng, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Sammenlignet med første kvartal i år synker lytterandelen noe for lokalradio de fleste steder, bortsett fra i de tre nordligste fylkene. Den største nedgangen er i Trøndelag og Møre og Romsdal, der lytterandelen for lokalradio falt med 4,1 prosentpoeng. På Sør- og Vestlandet er nedgangen på 1,8 prosentpoeng, mens Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har en nedgang på 2 prosentpoeng. Utviklingen i Oslo-regionen er forholdsvis stabil, med en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

I de tre nordligste fylkene opplever lokalradio fortsatt lytterøkning. I Nordland er økningen på 1,2 prosentpoeng fra første kvartal i år, mens økningen i Troms og Finnmark er på 2,8 prosentpoeng.

Størst økning i Finnmark etter FM-slukkingen

Etter FM-slukkingen i 2017 opplevde lokalradio en sterk lyttervekst, og sammenlignet med tredje kvartal 2016 har lokalradioene samlet sett økt sin andel av radiolyttere i Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark. Den største økningen i denne perioden kom i Troms og Finnmark, hvor samlet lytterandel for lokalradio økte fra 7,9 til 14,5 prosent. Det tilsvarer en økning på hele 84 prosent fra tredje kvartal i 2016 til tredje kvartal i 2018.

I landets øvrige fylker har lokalradio tapt lytterandeler sammenlignet med 2016.

Lytterutvikling for nasjonale kanaler på regionalt nivå

Endringene i de nasjonale kanalenes lytterandel på regionalt nivå varierer i de fleste fylker med opptil 2 prosentpoeng når vi sammenligner lyttertall fra første mot tredje kvartal i år. Unntakene er Nordland, Troms og Finnmark, der NRK har en nedgang på henholdsvis 5,2 og 3,6 prosentpoeng fra første kvartal, og Sør- og Vestlandet, hvor P4-gruppen og Bauer Media har en økning på henholdsvis 2,6 og 2,3 prosentpoeng.

Lyttertallene Medietilsynet presenterer i dag er utarbeidet av Kantar Media, og er en del av Forbruker & Media-undersøkelsen som gjennomføres hvert kvartal. Undersøkelsen viser lyttertall for lokalradio og hvordan nasjonale kanaler gjør det på regionalt nivå.

Les mer om lyttertallene for lokalradio for tredje kvartal 2018 her

Radiotall fra Kantar Media (excel)

Hovedfunn – andel daglige lyttere for lokalradio

Regionene Første kvartal 2018 Tredje kvartal 2018 Endring (prosentandel)
Nordland 8,1 % 9,3 % + 1,2
Trøndelag, Møre og Romsdal 16,8 % 12,7 % - 4,1
Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland 18,7 % 16,7 % - 2,0
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene 14,5 % 12,7 % - 1,8
Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus 12,2 % 11,4 % - 0,8
Troms og Finnmark 11,7 % 14,5 % + 2,8

Ved spørsmål, ta kontakt med Line Langnes eller Nina Bjerke.