1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Nye lederstillinger i Medietilsynet

Medietilsynet i Fredrikstad. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet lyser nå ut to lederstillinger som direktør for juridisk og regulatorisk avdeling og direktør for fellestjenester.

– Utlysningene kommer som en konsekvens av et pågående arbeid med strategi- og organisasjonsutvikling i Medietilsynet, sier direktør Mari Velsand.

– Medietilsynet ønsker å styrke arbeidet med analyse og innsikt på medieområdet, og å bli mer synlig og utadrettet i vår virksomhet. Det får konsekvenser både for prioritering og organisering framover, sier Velsand.

Ny organisasjonsstruktur i Medietilsynet

Medietilsynets nye organisasjon får tre avdelinger: Avdeling for kommunikasjon/rådgivning/analyse, juridisk og regulatorisk avdeling og avdeling for fellestjenester. Kristine Meek, nåværende leder for eksternkommunikasjon i Telenor Norge, er nylig ansatt i nyopprettet stilling som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse. Hun tiltrer i april. Medietilsynet lyser nå ut de lederstillingene for de to andre avdelingene.

– Dette er spennende lederstillinger, og de som ansettes får sentrale roller i å bidra til å videreutvikle Medietilsynet som en viktig samfunnsaktør i en mediesektor i rask endring, sier Mari Velsand.

Se stillingsutlysningene her.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Velsand