1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Lytterfrafallet for nasjonal radio har stanset opp

Lyttingen til nasjonale radiokanaler ser ut til å ha stabilisert seg etter en gradvis nedgang det siste året, viser nye lyttertall som Medietilsynet legger fram. Det er også en svak økning i lyttertid så langt i år.

Andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler har økt fra 56,9 prosent i januar 2018 til 57,4 prosent i mars. Den totale lyttertiden har i samme periode økt fra 71 til 74 minutter.

– Det har hele tiden vært forventet at radiolyttingen vil stabilisere seg fra 2018. Tallene for mars kan tyde på at den nedgangen i lyttingen på nasjonale kanaler som vi har sett etter det digitale radioskiftet nå begynner å avta. Vi kan trolig forvente mer stabile lyttertall fremover, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.


Andelen daglige lyttere ligger stabilt

Forholdet mellom hovedkanalene og nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media er forholdsvis stabilt når tallene fra januar sammenlignes med mars-tallene. Hovedkanalene hadde i januar 43,6 % daglig lytting mot 43,7 % i mars, mens nisjekanalene har gått fra 30,1 % i januar til 30,3 % i mars.

NRK-kanalene har en økning i andel daglige lyttere fra 38,9 % i januar til 39,4 % i mars, mens det er marginale bevegelser for P4-gruppen (20,6 % i januar mot 20,5 % i mars) og Bauer Media (12,2 i januar mot 12,1 % i mars). 

Svak økning i lyttertid

Lyttertiden for hovedkanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media har økt med ett minutt fra januar til mars, fra 47 til 48 lytterminutter. Nisjekanalene har i samme periode hatt en økning på to minutter, fra 24 til 26 lytterminutter.

Blant kanalgruppene har NRK den største veksten, fra 49 lytterminutter i januar til 51 i mars. P4-gruppen øker fra 15 til 16 minutter i samme periode, mens Bauer Media ligger stabilt på 8 minutter.

Lyttertallene Medietilsynet presenterer i dag er utarbeidet av Kantar Media. Kvartalsvise lyttertall for lokalradio vil bli offentliggjort ca. 20. april 2018.

 

Hovedfunn i PPM-lyttermåling for mars 2018

  • Utvikling i andel daglige lyttere i 2018: Januar 56, 9 %, februar 57,0 %, mars 57,4 %
  • Utvikling i lyttertid i 2018: Januar 71 minutt, februar 72 minutt, mars 74 minutt
  • Den totale lyttertiden har økt med tre minutter i 2018, men det er likevel åtte minutter mindre lytting i enn januar 2017
  • Lytting på nasjonale kanaler synes å ha stabilisert seg etter en gradvis nedgang gjennom slukkeåret 2017

 

Medietilsynet PPM-tall mars 2018

Kantar Media Radiotall per mars 2018 (Excel)

Medietilsynets rapport for Q4 (CATI-lyttertall)

 

For mer informasjon, kontakt Mari Velsand eller Line Langnes.