1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Tydelig endring i lyttermønster på radio etter innføring av digitalradio

Bilde av dab-mast

Samlet sett har nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media hatt en markant lytterøkning i 2017 og nærmer seg nå de fem «tradisjonelle» nasjonale kanalene; NRK-kanalene P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge. Det viser lyttertall som Medietilsynet offentliggjør i dag.

– Tallene viser at radiolyttingen er i endring. Alt tyder på at innføring av digitalradio og dermed økte valgmuligheter for lytterne, påvirker utviklingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Fra desember 2016 til desember 2017 har de «tradisjonelle» kanalene hatt en nedgang i daglig lytterandel fra 60,2 til 42,1 prosent, mens nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media har økt sin daglige lytterandel fra 26,4 til 36,0 prosent. Forskjellen har dermed aldri vært mindre mellom de to gruppene med radiokanaler. Blant nisjekanalene finner vi for eksempel P7 Klem, NRK P1+ og Radio Rock.

Også lyttertiden er endret. Fra desember 2016 til samme måned i fjor økte lyttingen på nisjekanalene med elleve minutter, mens den på «tradisjonelle» kanaler falt med 21 minutter.

– Lyttingen sprer seg nå over flere kanaler, og det vi gjerne omtaler som de tradisjonelle kanalene mister lyttere til nisjekanalene. Alt tyder på at endringene er en direkte konsekvens av radiodigitaliseringen som jo har gitt radiolytterne flere kanaler å velge mellom, sier Velsand.

Ti lytterminutter forsvant i 2017

Selv om lytterne bruker mer tid på nisjekanalene, har radiolyttingen totalt sett falt det siste året. Fra desember 2016 til desember 2017 falt lyttingen på nasjonal radio med ti minutter fra 84 til 74 lytterminutter. NRK har mistet flest lytterminutter, mens P4-gruppen og Bauer Media er stabile gjennom slukkeåret.

Når det gjelder den daglige lytterandelen var lytterfrafallet fra desember 2016 til desember 2017 på 8,9 prosentpoeng for nasjonale radiokanaler.

Nedgang i radiolyttingen i desember

Det digitale radioskiftet ble avsluttet i desember i fjor med slukking av kommersielle radiokanaler på Østlandet 8. desember og felles slukking av all riksdekkende FM-radio i Troms og Finnmark 13. desember.

– Lyttertallene tyder på at de to FM-slukkingene har påvirket radiolyttingen i desember. Det har vært en stabil utvikling i radiolyttingen høsten 2017, men i desember ser vi en tydelig nedgang, sier Velsand og påpeker at nedgangen i desember har vært forventet. – Det er naturlig at det blir et fall i lyttingen i en måned med to FM-slukkinger.

Andelen som daglig lyttet på nasjonale kanaler gikk ned fra 62,2 til 59,4 prosent fra november til desember i fjor. Lyttertiden ble i samme periode redusert med tre minutter fra 77 til 74 minutter.

Lyttertallene som Medietilsynet publiserer i dag er utarbeidet av Kantar Media. De fleste lokalradioer er ikke omfattet av disse lyttermålingene. Lyttertall for fjerde kvartal for lokalradio blir publisert senere i januar. En statusrapport fra Kantar Media viser at lokalradio hadde en samlet lyttervekst på ti prosent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017.

Hovedfunn i PPM-lyttermålingen for desember 2017

  • Andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler falt med 8,9 prosentpoeng fra desember 2016 til desember 2017

  • Nisjekanalene hadde 36,0 prosent daglig lytterandel i desember, mens de «tradisjonelle» kanalene hadde 42,1 prosent daglig lytterandel. De to grupperingene var i desember nærmere i størrelse enn noensinne.

  • Som «tradisjonelle kanaler» regnes NRK-kanalene P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge.

  • Som nisjekanaler regnes de øvrige kanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media, for eksempel NRK P1+, P7 Klem og Radio Rock (se Medietilsynets rapport for fullstendig kanaloversikt).

  • Lyttertiden på nasjonale kanaler gikk ned fra 84 minutter i desember 2016 til 74 minutter i desember 2017, en nedgang på ti minutter på ett år.

  • Alle kanalgrupper opplever nedgang i daglig lytterandel fra november til desember.

Medietilsynets oversikt over utviklingen i radiolyttingen

Radiotall november fra Kantar Media (Excel)

Statusrapport 3. kvartal fra Kantar Media

 

 Kontaktpersoner: Mari Velsand og Line Langnes