1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Radio Metro fikk ikke medhold av Medieklagenemnda

Radiosending i studio. Foto: Medietilsynet

Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. – Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Radio Rox og Radio Metros kanaler Radio Metro Stor-Oslo, The Beat Asker og Bærum og Radio Metro-Follo sendte uten gyldig konsesjon i Oslo-området i perioden 9. til 15. desember i fjor. Etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sendte ut varsel om tvangsmulkt, avviklet kanalene sendingene én uke etter at konsesjonene utløp.

Medietilsynets vedtak står

Medietilsynet fattet i mars i år vedtak om gebyr for Radio Metro på 57.000 kroner og for Radio Rox på 10.750 kroner for bruddet på kringkastingsregelverket. I vedtaket la Medietilsynet vekt på at regelbruddet kan ha hatt en konkurransevridende effekt.
– Sendingene pågikk i et befolkningstett område og nådde nesten én million mennesker. Det er derfor sannsynlig at radioene kan ha tjent på å ikke forholde seg til konsesjonens utløp, sier Mari Velsand.

Begge selskapene klaget vedtaket inn til Medieklagenemnda, som nå altså har gitt Medietilsynet medhold og forkastet klagen. Både ileggelse av gebyr og gebyrets størrelse blir dermed i tråd med Medietilsynets vedtak. Vedtaket kan ikke påklages.

Medieklagenemnda viser i sitt vedtak til at klager brøt kringkastingsloven §§ 2-1, jf. 2-2 ved å formidle kringkasting via konsesjonspliktig senderanlegg uten nødvendig konsesjon. Nemnda konkluderer med at Medietilsynet dermed hadde adgang til å ilegge gebyr i henhold til kringkastingsforskriften og at utmålingen var i tråd med de grenser som oppstilles i forskriften.

Les Medieklagenemndas avgjørelse på klagesaken fra Radio Metro her.

Les Medieklagenemndas avgjørelse på klagesaken fra Radio Rox her.

Om Medieklagenemnda
Medieklagenemda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda behandler klager på Medietilsynets vedtak i medhold av kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier og forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.