1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Foto: Medietilsynet
Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Mari Velsand i Medietilsynet

Regjeringen ønsker etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier. Medietilsynet fikk i dag i oppdrag fra barne- og likestillingsministeren å utforme forslaget til slike retningslinjer, med støtte fra Forbrukertilsynet.

– Medietilsynet er glad for at regjeringen tar utfordringen med uheldig kroppspress i sosiale medier på alvor. Dette oppdraget passer godt sammen vårt arbeid med kritisk medieforståelse og barn og unges medievaner, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet vil be om innspill fra aktører og bransjen i arbeidet med skissen til etiske retningslinjer, som skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten.

Tar grep for å redusere kroppspress

Bakgrunnen for initiativet er en økning i visse former for psykiske lidelser blant barn og unge. Forskere mener at endringer i barn og unges forhold til kropp og utseende og ulike former for press i barns hverdag er blant årsakene.

– Jeg er glad for at Medietilsynet har takket ja til å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som kan bidra til å motvirke det kropps- og utseendepresset barn og unge blir utsatt for i sosiale medier. Nå har vi kommet et steg videre i arbeidet med å styrke barn og unges trygghet og selvtillit, sier Linda Hofstad Helleland.

Barne- og likestillingsministeren og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte påvirkere, bransjenettverk, ungdom, forskere og politikere til et rundebordsmøte 5. juni. Der ble etiske retningslinjer og andre tiltak for å redusere uheldig kroppspress gjennom markedsføring og produktplassering i sosiale medier etterlyst.

– Ser frem til å bruke vår kompetanse

Medietilsynet og Forbrukertilsynet vil nå sette i gang med arbeidet som skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten.

– Tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at totalt 89 prosent av barn og unge i alderen 9–18 år bruker sosiale medier. Kroppspress barn og unge opplever via sosiale medier er en utfordring vi må ta på alvor, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse om hvordan barn og unge lever sine digitale liv, sier Velsand.