1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjon mot Radio Hurum

Medietilsynets varsler sanksjon mot Radio Hurum etter de har videresendt innhold fra Radio Metro, noe som er ulovlig etter vilkårene i konsesjonen. Foto: Medietilsynet
Medietilsynets varsler sanksjon mot Radio Hurum etter de har videresendt innhold fra Radio Metro, noe som er ulovlig etter vilkårene i konsesjonen. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjon mot Radio Hurum for brudd på vilkår om sam- og videresending.

– Medietilsynets foreløpige vurdering er at Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro, noe som er ulovlig etter vilkårene i konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet har varslet Radio Hurum om at det er aktuelt å fatte vedtak om sanksjon i form av gebyr og/eller tvangsmulkt etter kringkastingsloven dersom det rettsstridige forholdet ikke opphører.

Bakgrunnen for forbudet mot sam- og videresending er å hindre omgåelse av regelverket.
I forbindelse med digitaliseringen av radio vedtok Stortinget at nisjekanalene skulle være de eneste aktørene som fikk fortsette på FM i storbyområdene. Forutsetningen er at de ikke samsender eller videresender innhold fra andre aktører.

Skjønnsmessig beregning av sanksjon

– Størrelsen på et slikt eventuelt gebyr blir fastsatt ut fra en skjønnsmessig vurdering, der det blant annet legges vekt på overtredelsens art og grovhet, hva kringkasteren har tjent på regelbruddet og kringkasterens dekningsgrad, sier Sekkelsten.

En eventuell tvangsmulkt gis i form av «dagbøter», som løper fra en bestemt frist og inntil den lovstridige virksomheten er opphørt

– Dersom Medietilsynet vedtar å ilegge en løpende tvangsmulkt, beregnes denne etter en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på bruddets grovhet og omfang, sier Sekkelsten.

Får uttalelse seg og gi opplysninger

Medietilsynet ber i varselet Radio Hurum om ytterligere informasjon, blant annet om hvilke inntekter kanalen har hatt i tilknytning til sam- og videresending av «Metro+».

Før Medietilsynet gjør en endelig vurdering av saken, får Radio Hurum anledning til å uttale seg og komme med opplysninger om kanalens inntekter.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanne Sekkelsten