1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Ny medieansvarslov på høring

Mann jobber i redaksjon. Foto Medietilsynet

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Forslaget innebærer en modernisering og samling av særreglene om rettslig ansvar for innhold i mediene, blant annet det strafferettslige redaktøransvaret. Loven er teknologinøytral, og skal gjelde for redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale.

– Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot "falske nyheter", hatefulle ytringer og andre utfordringer på ytringsfrihetsområdet. Vi må sørge for at vi også i framtida har tilgang til journalistikk med den troverdigheten, tilliten og kvaliteten som kjennetegner de redaksjonelle mediene. En ny medieansvarslov vil skape insentiver til fortsatt seriøs ledelse og kontroll av mediene, basert på etiske normer og prinsipper, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Forslaget til ny medieansvarslov gir et enhetlig system for plassering av rettslig ansvar for innhold i de redaksjonelle mediene. Departementet foreslår også å innta mediefridomslovas regler om redaksjonell uavhengighet, ettersom disse har nær sammenheng med ansvarsreglene. I tillegg foreslås enkelte nye lovregler, blant annet knyttet til brukergenerert innhold.

Les hele pressemeldingen og høringsforslaget her på Kulturdepartementets sider.