1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Ny innovasjons- og utviklingsordning for nyhets- og aktualitetsmedier

Foto av kvinne som leser nyheter på ipad

Kulturdepartementet sender i dag utkast til forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring.

Dette er en oppfølging av regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å opprette en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning. Ordningen skal stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedier med det formålet om å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale.

Ordningen skal særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier.
– Mediemangfoldsutvalget peker på at en av de største utfordringene nyhetsmediene står ovenfor er å tilpasse seg endringene i brukervaner og inntektsstrømmer, og håndtere overgangen til digital publisering. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i statsbudsjettet for 2018, og jeg ser fram til å motta innspill om hvordan ordningen best kan innrettes, sier kulturminister Trine Skei Grande

 

Fristen for å levere høringsuttalelse er 17. april 2018. Høringsdokumentene er lagt ut på regjeringen.no