1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Et mer synlig og tydelig medietilsyn

Mari Velsand
Mari Velsand. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har det siste året fornyet både strategi og organisasjon, og nå har også tilsynets visuelle identitet fått et løft. – Gjennom strategiprosessen har vi tydeliggjort våre innsatsområder for å bidra til å fremme ytringsfrihet og demokrati, og her er mediemangfold og kritisk medieforståelse viktige stikkord. Samtidig ønsker Medietilsynet å bli mer synlig og tydelig. Som et ledd i det har vi modernisert vår visuelle identitet, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet er statens forvaltningsorgan på mediefeltet, og skal bidra til å oppfylle de mediepolitiske målene. Overordnet sett handler dette om å fremme ytringsfrihet og demokrati, og å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Tre hovedmål

– To viktige forutsetninger er at det finnes et mangfoldig redaksjonelt tilbud av høy kvalitet, og at befolkningen kan bruke dette mediemangfoldet på en aktiv og bevisst måte. Mediemangfold og kritisk medieforståelse er derfor prioriterte arbeidsområder for Medietilsynet, sier Velsand.

Medietilsynet har i den nye strategiplanen definert tre hovedmål.
– Tilsynet skal jobbe for et mangfoldig redaksjonelt tilbud av høy kvalitet og for at befolkningen er aktive mediebrukere som tar informerte valg. Det tredje målet handler om at Medietilsynet skal vi være en tydelig og relevant samfunnsaktør. Forutsetninger for det er at vi oppleves som relevante, tydelige og synlige, og da må vi blant annet ha god dialog både med bransje, øvrige myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere, sier Velsand.

Ny visuell identitet

Som en del av strategiarbeidet, har Medietilsynet sett behovet for å fornye og modernisere både arbeidsmetoder og verktøy. Dette inkluderer en ny visuell identitet, som blant annet omfatter ny logo, nye farger og endret bruk av bilder og andre visuelle elementer. Målet er at den nye visuelle profilen skal bidra til å tydeliggjøre Medietilsynets rolle i dagens til tider uoversiktlige medielandskap.
– Medietilsynets nye logo tar utgangspunkt i bokstaven M i Medietilsynet, og skal signalisere at mennesket settes i sentrum for den mediepolitikken vi forvalter og den informasjonen og de rådene vi deler. Logoen er en del av den visuelle profilen, som gjennom bilder, illustrasjoner, farger, tydelig skrift og ikoner skal fortelle historien om et moderne og menneskelig tilsyn som er tilgjengelig og utadvendt, sier Mari Velsand.

Her finner du organisasjonskart og oversikt over ansvarsområder i Medietilsynet