1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Stabil utvikling i nasjonal radiolytting i 2018

Foto: Medietilsynet

Mange har regnet med at radiolyttingen ville øke inn mot 2019, for så å stabilisere seg. Ferske lyttertall fra Medietilsynet viser ingen tendens til en slik økning. – Utviklingen i 2018 har vært forholdsvis stabil, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det er ingen tvil om at tallene viser en klar nedgang i antall lyttere og lyttertid de siste årene, særlig sammenlignet med året før FM-nettet ble slukket. Andelen som lytter daglig på nasjonale kanaler har gått ned fra 63,2 prosent i 2017 til 55,9 prosent hittil i 2018. I 2016, før FM-slukkingen startet, var andelen daglige lyttere på 67,6 prosent. Den kvartalsvise utviklingen i lyttertid har vært relativt stabil så langt i 2018, med rundt 72 minutter daglig lytting. Sammenlignet med tidligere år har lyttertiden gått ned. I 2017 og 2016 var lyttertiden på henholdsvis 79 og 85 minutter.

– Det vil bli interessant å følge utviklingen i radiomarkedet i 2019 for å se om lyttermønsteret endrer seg, sier Velsand.

Nisjekanalene har befestet posisjonen

Etter FM-slukkingen har tendensen vært at hovedkanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media har opplevd en nedgang i antall radiolyttere, mens nisjekanalene har fått økt antall lyttere. Lyttertallene som presenteres i dag viser at nisjekanalene har befestet sin posisjon opp mot hovedkanalene, og kanalmønsteret virker å ha stabilisert seg. For hovedkanalene har andelen daglige lyttere vært forholdsvis stabil siste halvår, med en lytterandel på 43,7 i mars og 43,2 i september. Nisjekanalene har hatt en svak nedgang fra 30,3 til 29,3 prosent i samme periode. Sammenlignet med tredje kvartal i 2016, som var før FM-slukkingen, har hovedkanalene hatt en nedgang i daglige lyttere på 18,7 prosentpoeng mot tredje kvartal i 2018. Nisjekanalene har økt med 8,1 prosentpoeng i samme periode.

Fra mars til september i år har NRK hatt en nedgang i andelen daglige lyttere på 2 prosentpoeng. Tilsvarende har P4 en økning på 0,8 prosentpoeng, mens for Bauer er det ingen endring.

I tredje kvartal i år har NRK en nedgang i andelen daglige lyttere på 11 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal i 2016. P4-gruppen har i samme periode hatt en nedgang i daglige lyttere på 4,9 prosentpoeng, mens Bauer Media har gått ned med 2,8 prosentpoeng.

NRK tapt flest lytterminutter siden FM-slukkingen

Lyttertiden for de nasjonale kanalene har vært forholdsvis stabil i 2018. Hovedkanalene hadde en lyttertid på 48 minutter i mars og 47 minutter i september, mens nisjekanalene hadde 26 minutter lytting i mars og 24 minutter i september. Sammenlignet med tredje kvartal i 2016 har det vært en tydelig nedgang i lyttertiden på 22 minutter for hovedkanalene, mens nisjekanalene har i samme periode økt lyttertiden med 9 minutter.

Når det gjelder de ulike kanalgruppene, har NRK tapt tre lytterminutter fra mars til september i år (fra 51 til 48 minutter), mens P4-gruppen har økt med ett lytterminutt (fra 16 til 17 minutter). Bauer Media har mistet ett lytterminutt (fra 8 til 7 minutter) i samme periode.

Fra tredje kvartal i 2016 til tredje kvartal i 2018 har NRK tapt ni lytterminutter, P4-gruppen to minutter og Bauer Media ett lytterminutt.

Lyttertallene Medietilsynet presenterer er utarbeidet av Kantar Media. Kvartalsvise lyttertall for lokalradio vil bli offentliggjort cirka 20. oktober 2018.

Medietilsynet PPM-tall september 2018

Kantar Media radiotall per september 2018 (excel)

Ta kontakt med Line Langnes eller Nina Bjerke for mer informasjon.

Hovedfunn i lyttermålingen for nasjonale kanaler etter tredje kvartal 2018

Utvikling i andel daglige lyttere
- Siste to år:
64,8 prosent Q3 2016 - 53,7 prosent Q3 2018
- Siste år:
60,0 prosent i Q3 2017 - 53,7 prosent i Q3 2018
- Siste seks måneder:
57,4 prosent i mars - 56,3 prosent i september

Utvikling i lyttertid
- Siste to år:
84 minutter i Q3 2016 - 72 minutter i Q3 2018
- Siste år:
77 minutter i Q3 2017 - 72 minutter i Q3 2018
- Siste seks måneder:
74 minutter i mars - 72 minutter i september

Lyttertallene (PPM - Portable People Meter) måler hvor mange mennesker som blir eksponert for eller lytter til gitte radiokanaler