1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Nå kan aviser søke om produksjonstilskudd for 2018

Norske kroner

Alle søknader sendes elektronisk via Medietilsynets nettsider. Fristen for å søke er tirsdag 3. april.

Uavhengig av publiseringsplattform kan alle nyhets- og aktualitetsmedier, med unntak av kringkastere, få tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd.
 
Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et endelig vedtak om produksjonstilskudd for 2018 i oktober når behandling og oppgjør av produksjonstilskuddet er klart.
 
Søknadsprosessen foregår elektronisk via ID-porten når du logger deg inn i skjemaet. ID-porten er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester på internett, og løsningen tilbyr sikker pålogging ved bruk av elektronisk ID.

Har du spørsmål rundt tilskuddsordningen eller til utfyllingen av skjemaet? Ring oss for veiledning på 69 30 12 00 eller send en e-post til . Søkere som ikke holder fristen, kan miste retten til tilskudd.  

Her kan du lese mer om Medietilsynets støtteordninger
 
Kontaktperson: Nina Bjerke