1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet invitert til samarbeid om tiltak mot kroppspress i sosiale medier

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet, Vita og Wanda Mashadi, direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet og Marna Haugen Burøe
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet, Vita og Wanda Mashadi, direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet og Marna Haugen Burøe. Foto: Medietilsynet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til samarbeid om tiltak mot kroppspress på sosiale medier. – Medietilsynet bidrar gjerne i dette viktige arbeidet, sier direktør Mari Velsand.

Kroppspresset barn og unge opplever i sosiale medier er en utfordring som må tas på alvor. Tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at totalt 89 prosent av barn og unge i alderen 9–18 år bruker sosiale medier.
– Medietilsynet vet mye om de unges digitale liv gjennom mange års arbeid på dette feltet. Forebyggende tiltak er avgjørende, og det er derfor svært viktige temaer som nå tas opp av statsrådene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Enighet om behov for åpenhet og handling

I dag ble over 20 innlegg hørt og delt på en rundebordskonferanse i regi av barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren. Både influensere, bransje, ungdom, forskere og politikere deltok sammen med Medietilsynet på konferansen.

Alle deltakerne ble utfordret til å komme med forslag til etiske retningslinjer og andre tiltak for å redusere uheldig kroppspress som barn og unge blir utsatt for gjennom markedsføring og produktplassering i sosiale medier.
– De sterke historiene fra bloggere og influensere vi fikk høre her i dag, understreker behovet for handling, sier Velsand.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ønsker nå sammen med folkehelseministeren å sette seg ned med Medietilsynet og Forbrukertilsynet for å diskutere veien videre, der målet er å finne ut hvordan arbeidet skal tas videre for å komme frem til gode tiltak for bevisstgjøring, åpenhet og retningslinjer.