1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Husk frist for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte

Frist for å søke støtte er torsdag 20. september. Ordningen skal stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

Det er satt av 7 millioner kroner i 2018, og pengene skal fordeles i én tildelingsrunde før jul.

For å kunne søke må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten.

Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold, eller utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter.

For andre spørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.