1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Nå kan medier søke innovasjons- og utviklingsstøtte

Kvinne jobber i redaksjon. Foto: Medietilsynet

Alt er nå klart for å iverksette den nye mediestøtten til innovasjon og utvikling fra 1. juli. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

Som en oppfølging av forslag fra Mediemangfoldsutvalget, har regjeringen besluttet å innføre en ny støtteordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Tilskuddsordningen trer i kraft 1. juli, og skal forvaltes av Medietilsynet. Det er satt av 7 millioner kroner i 2018, og pengene skal fordeles i én tildelingsrunde.

– Ordningen med innovasjons- og utviklingsstøtte blir særlig være viktig for små medier med begrensede midler til å gjennomføre utviklingsarbeid på egen hånd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Utvikling av redaksjonelt innhold

For å kunne søke må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten.

Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold, eller utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter.

Jens Barland blir utvalgsleder

Det skal oppnevnes et fagutvalg som skal vurdere søknadene og innstille, før Medietilsynet beslutter hvilke prosjekter som får tilskudd. Jens Barland oppnevnes som leder i utvalget. Han er førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU, og har tidligere blant annet vært sjefredaktør og administrerende direktør i Stavanger Aftenblad.

De øvrige medlemmene i utvalget blir Geir Håbesland (daglig leder av Brandgarden AS), Ingeborg Volan (redaktør for leserutvikling i DN), Marika Lüders (førsteamanuensis i medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO) og Hilde Dypaune (markedssjef i Sandnesposten). Varamedlemmer blir Pål Lomeland (Generalsekretær i Norsk Lokalradioforbund), Jostein Larsen Østring (direktør for innholdsutvikling i Amedia) og Elin Stueland (digitalredaktør i Stavanger Aftenblad).

– Vi har fått på plass et kompetent og bredt sammensatt fagutvalg, som vi fra Medietilsynets side ser fram til å samarbeide med om den nye støtteordningen for innovasjon og utvikling, sier direktør Mari Velsand.

Søknadsfrist er 20. september 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med Eva Johnson.