1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Søknadsfrist for Medietilsynets midler til medieforskning utsatt til 8. oktober

Medieforskning

Fristen for å søke forskningsmidler for 2019 er utsatt til 8. oktober grunnet en feil i søknadsskjema. I år fordeler Medietilsynet 3,95 millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver.

Opplever du problemer med søknadsskjema eller har andre spørsmål angående søknaden, ta kontakt. Se kontaktinformasjon nederst i saken.

– Forskning gir oss kunnskap om dagens mediesituasjon, som igjen kan styrke mediemangfoldet i fremtiden, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Forskere, journalister, mastergradsstudenter og andre med tilknytning til mediene kan søke. Prosjekter med aktuelle og anvendbare temaer prioriteres. Det er Rådet for anvendt medieforskning (RAM) som behandler søknadene, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Medietilsynet tar endelige avgjørelser om tildelinger og avslag.

Midler øremerket dataspill

250.000 av midlene er øremerket forskning på dataspill gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018». Studier om spill i hverdagen, motivasjon og regulering av mediebruk blant unge i alderen 15-25 år, spillvaner og spilleproblemer blant ikke-vestlige minoriteter skal prioriteres.

Søknadsfristen for årets forskningsmidler er 1. oktober, mens tildelingen av midlene skjer i februar 2019.
– Midlene går til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til medier og mediebruk, og prosjektene skal ha en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi, sier Velsand.

For spørsmål om søknaden, kontakt Marzena Thoresen.