1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. – Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.

Midlene som deles ut skal gå til utvikling av redaksjonelt innhold, utvikling eller implementering av nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold.

Det er det nyopprettede fagutvalget for innovasjons- og utviklingsstøtte som skal vurdere søknadene og innstille, før Medietilsynet beslutter hvilke prosjekter som får tilskudd før jul.

For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.

Fakta om innovasjons- og utviklingsstøtten
- Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli, og forvaltes av Medietilsynet. Det er satt av sju millioner kroner i 2018, og pengene skal fordeles i én tildelingsrunde før jul
- Regjeringen besluttet å innføre støtteordningen som en oppfølging av et forslag fra Mediemangfoldsutvalgets rapport publisert våren 2017
- Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier