1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Stadig flere barn får mobiltelefon

Jenter ser på mobilen. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

Stadig flere yngre barn får mobiltelefon, viser nye tall fra Medietilsynet. 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, mot 67 prosent i 2014. Nesten halvparten av 9-18-åringer bruker telefonen to timer eller mer hver dag.

– Vi ser at stadig flere barn har egen smarttelefon, og telefonen brukes mye. Ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018 opplever mange unge selv at mobilen tar for mye tid, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kritisk til egen mobilbruk

Fra 2014 til 2018 har andelen 9-11 åringer som har egen smarttelefon økt betydelig, fra 67 prosent til 87 prosent. I aldersgruppen 12-14 år er det også en økning, fra 90 prosent i 2014 til 97 prosent i 2018. Alle gutter og jenter i 15-16 årsalderen egen smarttelefon, ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018.

45 prosent av 9 – 18-åringer mener selv at de bruker for mye tid på mobilen, på sosiale medier og på nett generelt, og det er en økning siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2016. Jentene er mer kritisk til egen tidsbruk enn guttene. Både blant gutter og jenter øker andelen som er kritisk til egen bruk av tid på mobil, sosiale medier og internett med alderen.

Tidsbruk årsak til uenighet

Over halvparten av 9-16 åringer (53 %) oppgir i undersøkelsen at de ofte eller av og til er uenig med foreldrene om tidsbruk på mobil og nett. Det ser ut til at innholdet barn og unge bruker tiden på i langt mindre grad er kilde til uenighet med foreldrene.

– Dette kan tyde på at mange foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna bruker på mobil og nett enn hva de faktisk gjør der. Medietilsynet mener innholdet bør være en viktig del av dialogen mellom foreldre og barn når det er snakk om mobilbruk, sier Mari Velsand.

– Vi voksne kan bidra til å gjøre barnas digitale liv tryggere og bedre gjennom å snakke med dem om hva som faktisk skjer, hva de ikke bør gjøre eller akseptere fra andre, og ikke minst når de bør si fra til foreldrene eller en annen voksen. Dette er viktig for å hjelpe barn og unge med å sette grenser for seg selv og for å unngå mobbing og annen risikoatferd, sier Velsand.

Les tallene om medievaner, mobil- og tidsbruk fra Barn og medier 2018 her.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Velsand eller Rita Astridsdotter Brudalen.