1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

19,5 millioner er fordelt til lokale lyd og bildemedier

Bilde av et radiostudio

Medietilsynet har fordelt 19,5 millioner kroner i støtte til lokale lyd- og bildemedier til 90 mottakere. Om lag halvparten av tilskuddsmidlene gis som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

Medietilsynet mottok 370 søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier for 2018. Det ble søkt om over 60 millioner kroner fra totalt 121 søkere.

– Det er positivt å se at det er stor interesse for denne typen tilskudd. Årets prioriteringer skal stimulere til livskraftig lokale mediemiljøer og utbygging av digitale lokalradionett i hele landet, sier Mari Velsand direktør i Medietilsynet.

Prioriteringer i tildelingen i år:

  • Søknader om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
  • Søknader om tilskudd til lokale programproduksjoner og utviklingsprosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk

Rekordmange søkte tilskudd for 2018, og den tildelte rammen for tilskuddsmidler er større enn noen gang tidligere.

I år er det flere selskaper enn tidligere som ikke kan motta støtte på grunn av reglene for tildeling av bagatellmessig støtte. Disse reglene innebærer at en mottaker over en periode på tre år ikke kan motta tilskudd på mer enn 200 000 Euro. Dette gjelder særlig utbyggere av lokale digitale nett.

Medietilsynet har fordelt tilskuddet etter innstilling fra fagutvalget for lokale lyd- og bildemedier.

Listen over mottagere av årets tildeling finner du her.

I utlysningsteksten kan du lese mer om søknaden og prioriteringer.

Mer om tilskuddsordningen finner du her.

 

Kontaktperson

Tor Erik Engebretsen, direktør tilskudd, økonomi og marked.