1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Unge bekymrer seg for det de deler på nett

Ungdommer med mobil i sola. Foto: Medietilsynet

Unge bekymrer seg for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveie. Likevel hopper de bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester, viser en ny undersøkelse. Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet mener tilbyderne må gi bedre og mer tilpasset informasjon om de digitale tjenestene unge bruker.

De tre tilsynene har fått Sentio Research til å undersøke 15 – 18-åringers kunnskap og holdninger til personvern på sosiale medier og apper. Resultatet viser at de unge er opptatt av sporing og lagring av personlig informasjon.

Tar for lang tid å lese vilkårene

Ifølge undersøkelsen er det seks av ti som ikke leser personvernerklæringen før de tar i bruk nye sosiale medier. Den viktigste årsaken er at det tar for lang tid.

– Når så mange ikke leser vilkårene om hva slags informasjon de gir fra seg og hva denne informasjonen kan brukes til, er det grunn til bekymring, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

EUs nye personvernforordning gir enkeltpersoner større mulighet til å kontrollere hvilke opplysninger som er registrert og hva de kan brukes til. Aktører som samler inn og bruker personopplysninger må informere om hvordan de behandler disse opplysningene på en måte som brukerne kan forstå. Informasjonen skal tilpasses barn og unge.

Ønsker ikke sporing

Åtte av ti svarer at de er opptatt av å vite om en app sporer dem eller lagrer personlig informasjon om dem. Kun to av ti synes det er greit at apper har tilgang på sporingsdata og personlig informasjon.

– Virksomheter må legge til rette for at barn og unge forstår hva som skjer med dataene deres når de laster ned en app eller blir med i et nettsamfunn. Kun da kan de ta bevisste og gode valg, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Undersøkelsen viser også at over halvparten er bekymret for at bilder og personlig informasjon på sosiale medier skal komme på avveie eller bli misbrukt av andre.

– Dette viser at det er viktig at markedsføringen og vilkårene for sosiale medier og andre digitale tjenester er utformet på en måte som gjør at unge faktisk skjønner hvilken informasjon de gir fra seg og hva denne kan brukes til, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Debatt i Arendal

De tre tilsynene inviterer til debatt om hvordan vi kan bidra til å gjøre barn og unge til trygge digitale brukere under Arendalsuka i dag, onsdag 15. august kl. 09.00, på Castelle. Etter debatten åpner tilsynene for at næringsdrivende som utvikler, distribuerer eller produserer innhold til digitale produkter for barn, kan booke en ti minutter lang date med eksperter fra Datatilsynet, Medietilsynet eller Forbrukertilsynet og spørre om det de lurer på.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt webpanel, med et utvalg på 537 personer i alderen 15 – 18 år. Utvalget er vektet for å gjenspeile populasjonen best mulig. 

Har du spørsmål eller pressehenvendelser, ta kontakt med  Nina Bjerke