1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har fordelt sju millioner kroner til innovasjon i mediebransjen

Foto: Medietilsynet

18 prosjekter har fått støtte når Medietilsynet for første gang har fordelt innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Potten var i år på sju millioner kroner. – Mange og gode søknader vitner om stor interesse og behov for en slik støtteordning, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Målet med den nye innovasjons- og utviklingsstøtten er å styrke mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier. Medietilsynet mottok 71 søknader, og det ble totalt søkt om over 32 millioner kroner.
– Å velge blant søknadene har vært både spennende og krevende. Medietilsynet er glad for at regjeringen anerkjenner behovet ved å foreslå å øke innovasjons- og utviklingsstøtten med tre millioner kroner i neste års statsbudsjett, sier Velsand.

Droner, e-sport og ny arena for youtubere

Fagutvalget for innovasjons- og utviklingsstøtte har vurdert søknadene og innstilt. Medietilsynet har besluttet hvilke prosjekter som får tilskudd.

Blant prosjektene som får støtte, er medier som ønsker å fornye den lokale journalistikken. Bladet Sunnhordland vil for eksempel lage en interaktiv og klikkbar oversikt med innhold avisen lager i sitt nedslagsfelt ved å bruke droner, mens Porten.no i Indre Sogn ønsker å utvikle en ultralokal nettavis der hver kommune får sin egen forside. Lokalavisa Stjørdalens Blad og Malvik Bladet har søkt støtte for å utvikle dekning av e-sport, og Sunnmørsposten ønsker å teste ut ny arena for å tiltrekke seg «youtubere».

I tillegg får prosjekter som tester ut datateknologi i journalistikken støtte. Støtte får også fellesprosjekter initiert av bransjeorganisasjonene Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes landsforening (MBL).

Disse får innovasjons- og utviklingsstøtte

Søker

Beskrivelse av prosjektet

Innvilget

Bladet Sunnhordland

Interaktiv og klikkbar oversikt av lokalt innhold ved bruk av droner

121 500

Bømlo-Nytt

Utvide avisen med podcast og distribusjon i sosiale medier

197 500

Frostingen

Plattform for innbyggerkommunikasjon

600 000

Grannar

Utarbeide en digital produksjonsplattform skreddersydd for mindre lokalaviser

250 000

Hedmarksradioene

Spredning av lokale nyheter og aktualiteter til skjermer i lokalt område

272 000

Jærbladet

Utvikle godt innhold om breddeidrett ved hjelp av datajournalistikk

137 000

Landslaget for Lokalaviser (LLA)

Digitalt kompetansesenter for lokalaviser

1200000

Mediehuset KSU 24/7

Digitalisering av innhold med distribusjon til smarte enheter

114 700

Porten.no

Ultralokal nettavis der hver kommune får egen forside

884 000

Raumnes

Digitalisering, inkludert kompetanseutvikling (i samarbeid med Agderposten)

400 000

Stjørdalens Blad og Malvik Bladet

Hvordan innovasjon kan styrke lokalavisas posisjon gjennom e-sport

225 000

Søgne og Sogndalen Budstikke

Nyhetsbrev i levende bilder til den yngre målgruppen

21 400

Ringerikes Blad

Teste ut levende bilder i sosiale medier for å nå lesere under 45 år

200 000

Sunnmørsposten

UngLab: Tilrettelegging for unge medieprodusenter ("youtubere")

480 000

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Norsk podcasthosting: Felles podcastsystem for bransjen

302 400

Norpublica

Videreutvikle databaserte arbeidsmetoder i journalistfellesskapet Norpublica

235 000

Norsk Telegrambyrå

Frigjøre ressurser til tilstedeværelse, observasjon og analyse gjennom strukturert journalistikk

522 000

Teknisk Ukeblad Media

3D-journalistikk skal presentere ulike prosjekter og planer på en enda bedre måte

835 000

 

 

6997500

Fakta om innovasjons- og utviklingsstøtten

  • 84 prosent av potten går til små, lokale medier eller til innovasjon av lokalt innhold, mens 16 prosent går til journalistisk innovasjon som er ikke-geografisk
  • Gjennomsnittlig sum som er innvilget til et prosjekt er 388 750 kroner, høyeste sum er 1 200 000 kroner og laveste sum er 21 400 kroner
  • Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og forvaltes av Medietilsynet. Det er satt av sju millioner kroner i 2018, og pengene fordeles i én tildelingsrunde
  • For å kunne søke støtte må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten
  • Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold eller som utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter
  • Informasjon om ny søknadsrunde kommer i januar, med søknadsfrist i februar

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.