1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet skal utrede fremtiden for lokalradio på FM

Radiosendinger på FM etter 2022 skal utredes. Foto: Medietilsynet
Radiosendinger på FM etter 2022 skal utredes. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021.

Stortinget har tidligere besluttet at de fleste lokalradioer på FM fikk forlenget sine FM-konsesjoner ut 2021. Dette gjelder ikke større kommersielle lokalradioer i storbyene, som måtte slukke sine FM-sendinger. Dette for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med de riksdekkende kanalene på DAB, noe som ble vurdert å kunne forsinke overgangen til digital lytting.

Siden det var Stortinget som besluttet å forlenge lokalradiokonsesjonene ut 2021, er det også Stortinget som må ta stilling til en eventuell forlengelse.

Departementet har bedt Medietilsynet utarbeide en rapport som skal benyttes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget.

- Vi skal blant annet kartlegge økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Medietilsynet skal også vurdere eventuelle vilkår som bør settes dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM.

Rapporten skal leveres Kulturdepartementet innen 8. mai 2019.

Kulturdepartementets oppdragsbrev om utredning for å kartlegge grunnlaget for å forlenge konsesjonene til lokalradio på FM etter 2022.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanne Sekkelsten