1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Frist for NRK-utredning utsatt til 9. april

NRK

Medietilsynets rapport om NRK og mediemangfold er utsatt til april. – Medietilsynet er godt i gang med arbeidet, der nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det tilsynet kommer til å gå dypest inn i, sier direktør Mari Velsand.

Bakgrunnen for tilsynets prioritering er at det i overgangen til den digitale medieøkonomien særlig er avisenes tradisjonelle forretningsmodeller som utfordres, og den offentlige debatten rundt NRKs posisjon i det norske mediemarkedet og deres bidrag til mediemangfoldet reflekterer dette.

Som grunnlag for Medietilsynets vurderinger gjøres blant annet innholds- og konkurranseanalyser, der det inngår både kvantitative og kvalitative analyser av omfattende datamateriale og spørreundersøkelser i befolkningen og blant redaktører. I tillegg er det gjort intervjuer med en del redaktører både i nasjonale, regionale og lokale medier.

Medietilsynet samarbeider både med forskningsgrupper knyttet til mediemangfold, mediebruk og publikumsstudier ved Universitetet i Bergen og Menon Economics om analysene, og vi er i ferd med å få på plass et godt grunnlag for å gjøre de vurderingene departementet har bedt oss om. Den opprinnelige fristen for ferdigstillelse av Medietilsynets rapport var 1. mars, men fristen er nå utvidet til 9. april. – Arbeidet er både viktig og omfattende, og jeg er glad for at vi får litt bedre tid på oss til rapporten skal leveres, sier Mari Velsand, direktør for Medietilsynet.

I oppdraget fra Kulturdepartementet ligger det at Medietilsynet skal vurdere tre konkrete forhold: Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet, hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører – og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

For mer informasjon, kontakt Mari Velsand eller Hanne Sekkelsten