1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har fordelt 20 millioner kroner til lokalkringkasting

Radio og aviser. Foto Medietilsynet
85 lokale kringkastere er tildelt nær 20 millioner i støtte til ulike prosjekter. Omkring halvparten av pengene går til å digitalisere landets lokalradioer. Foto Medietilsynet

85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting. Omkring halvparten av midlene går til å digitalisere lokalradio. – Lokale radio- og tv-aktører er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Til sammen mottok Medietilsynet 340 søknader fra 106 aktører, som totalt søkte om nesten 51 millioner kroner. 19,8 millioner kroner er fordelt i denne tildelingsrunden.

– Det vitner om stor interesse for støtteordningen, sier Velsand.

Støtter nyskapende prosjekter

Omkring halvparten av støttemidlene er øremerket prosjekter som skal bidra til å digitalisere landets lokalradioer. I tillegg er søknader om tilskudd til lokale programproduksjoner som stimulerer til bruk av norsk musikk prioritert.

Flere mottok støtte til nyskapende prosjekter, som for eksempel programproduksjonene «Til ROBEK og tilbake» og «Da Røros ble samisk» fra Rørosnytt. ROBEK står for «register om betinget godkjenning og kontroll», og dokumentaren handler om Røros’ vei ut av et økonomiske uføre. Andre eksempler på nyskapende prosjekter er utviklingsprosjektet til TV-Vest, som handler om å øke tilstedeværelsen på digitale plattformer, og Nea Radios prosjekt, som handler om å utvikle en ny DAB-kanal som skal spille gammel og lite tilgjengelig trøndersk og norsk musikk.

Støttemottakerne for lokale lyd- og bildemedier 2019 

Medietilsynet har fordelt støtten etter innstilling fra fagutvalget for lokale lyd- og bildemedier.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Jon Stjernstedt.

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.