1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Aktuelt 2019

 • Dagbladet Pluss klager etter avslag på mediestøtte-søknad

  20. des. 2019 Dagbladet Pluss har klaget etter at publikasjonen fikk avslag på sin søknad om produksjonstilskudd.

 • Tre av fire er usikre på hvilke bilder det er lov å dele på Facebook

  27. des. 2019 Tre av fire er usikre på reglene knyttet til opphavsrett og bildedeling på Facebook, viser nye tall fra Medietilsynet. – Det er et tankekors at så mange mangler kunnskap om bildebruk på Norges største sosiale medier-plattform, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Tillatelse til å bygge og drifte DAB-anlegg for lokalradio i Oslo, Asker og Bærum tildeles ved auksjon

  19. des. 2019 Det er flere aktører som ønsker å starte opp senderanlegg for DAB lokalradio i lokalregion 2, som omfatter Oslo, Asker og Bærum. Det vil derfor bli gjennomført en auksjon i dette lokalområdet.

 • TV Vest får gebyr for politisk reklame

  19. des. 2019 Den lokale tv-kanalen TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. – Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

 • Ny studie: Dataspel skaper konfliktar i innvandrarfamiliar

  19. des. 2019 Språkbarrierar, lite kjennskap til støtteapparatet og frykt for å be om hjelp kan skape problem i innvandrarfamiliar med barn som speler mykje dataspel. Det viser ein ny studie Vestlandsforsking og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har gjort ved hjelp av forskingsmidlar frå Medietilsynet.

 • Medietilsynet: Avisa Korsets Seier får ikkje støtte

  16. des. 2019 Korsets Seier får ikkje mediestøtte slik selskapet har søkt om. Medietilsynet har konkludert med at avisa ikkje oppfyller krava som støtteordninga stiller til formål og innhald.

 • Medietilsynet vil føre tilsyn med nye krav til NRK, TV 2 og TVNorge

  16. des. 2019 NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene TV 2 og TVNorge får strengere krav til å tilgjengeliggjøre sine programmer for personer med funksjonsnedsettelser på tv. Medietilsynet skal føre tilsyn med endringene i kringkastingsforskriften, som trer i kraft 1. januar neste år.

 • Medietilsynet lyser ut innovasjonsstøtte for neste år: 20 millionar kroner til innovasjon i media

  12. des. 2019 Medietilsynet lyser nå ut innovasjonsstøtte for 2020. Potten for neste år er dobla til 20 millionar kroner. Auken skal særleg gå til digitaliseringstiltak i aviser som blir ramma når Posten distribuerer aviser færre dagar i veka.

 • A-Media får forlengd tidsavgrensa DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

  11. des. 2019 Radiokanalar i Rogaland og Sunnhordland får fortsette DAB-sendingane i Riksblokk II-netta fram til det blir endeleg bestemt kva dette nettet skal brukast til vidare framover.

 • Medietilsynet om ny medieansvarslov: – Styrker de redaktørstyrte medienes rolle

  06. des. 2019 Medietilsynet er godt fornøyd med den nye medieansvarsloven som Kulturdepartementet la fram i dag. – Loven underbygger betydningen av de redaktørstyrte mediene, og det er bra at vi nå får vi et teknologinøytralt lovverk på dette feltet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet om ny ytringsfrihetskommisjon: – Positivt at ytringsfrihetsspørsmål løftes fram

  03. des. 2019 Medietilsynet ser positivt på at kulturminister Trine Skei Grande nå oppretter en ny ytringsfrihetskommisjon. – Digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfrihet, både på godt og vondt. Derfor er det bra at vi nå får en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Tre av fire youtubere setter aldersgrenser på videoene sine

  03. des. 2019 Det viser en kontroll Medietilsynet har gjort. Aldersmerking er lovpålagt og skal hindre at mindreårige blir eksponert for skadelig innhold. – Vi er godt fornøyd med at en så stor andel av youtuberne tar aldersmerking på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet mener: Smarttelefon-forbud er ikke løsningen

  02. des. 2019 Å prøve å holde barna unna smarttelefonen fram til ungdomsskolen, slik digitaliseringsminister Nikolai Astrup har tatt til orde for, er en dårlig løsning. I stedet må både foreldre og offentlige myndigheter gjøre sitt for at barn og unge skal utvikle kritisk medieforståelse.

 • Brukarinntektene aukar, men lønnsemda er svekka siste år

  22. nov. 2019 I dag legg Medietilsynet fram ein samla rapport om den økonomiske utviklinga i norsk mediebransje det siste året. Oppsummert aukar brukarinntektene, reklameinntektene faller og lønsemda er svekka frå 2017 til 2018. – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet har fordelt nær 34 millionar kroner i støtte til samiske aviser

  19. nov. 2019 Dei fire avisene Avvir, Sagat, Snåsningen og Lokalavisen Nordsalten fekk til saman 33,77 millionar kroner i støtte i 2019. Det er ein auke på fem millionar kroner frå året før.

 • Medietilsynet fordeler 318 millioner kroner i produksjonstilskudd til litt over 150 aviser i år, fem millioner kroner mer enn i 2018. Økningen går i sin helhet til lokalaviser i ordningen. Foto: Medietilsynet

  Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor

  15. nov. 2019 Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. – Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Thea Grav Rosenberg får formidlingspris for "Barn, botox, alkohol og gambling"

  12. nov. 2019 Medietilsynet er stolte medgratulanter når Thea Grav Rosenberg i dag mottar «Hjernekraftprisen 2019» for sin film om kommersiell utnytting av barn og unge i sosiale medier.

 • Annonsefall også for tv- og radiobransjen: Kringkastarane har mista 200 millionar kroner i reklameinntekter det siste året

  11. nov. 2019 Etter år med oppgang fall reklameinntektene for dei nasjonale tv- og radioaktørane i 2018. Det kjem fram i Medietilsynets årlege økonomirapport. – Utviklinga tyder på at kringkastarane no opplever det same som avisbransjen, nemleg at annonsørane flyttar investeringane til andre kanalar, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, legger i dag fram vedtakene om at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke får pressestøtte, slik de har søkt om. Foto Medietilsynet/ Kine Jensen

  Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte

  04. nov. 2019 Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte slik selskapet har søkt om. Medietilsynet har konkludert med at publikasjonen ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen.

 • Medietilsynet inviterer til pressekonferanse om nye søkere til produksjonstilskuddet

  01. nov. 2019 Medietilsynet inviterer pressen til offentliggjøring av vedtak om søknader fra Dagbladet Pluss og Nett.no om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier mandag 4. november.

 • Medietilsynet presenterer reelle tall om tillit til mediene

  01. nov. 2019 Vi ønsker å få frem et troverdig bilde av virkeligheten, ikke å «skjønnmale» situasjonen slik Stephansen mener vi gjør, skriver Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Engasjerte innspel på vegen mot ny kulturmelding for barn og unge

  01. nov. 2019 Moglegheit for ytringar og det å vere ein del av eit fellesskap var viktige innspel frå dei unge då Medietilsynet denne veka inviterte til opent innspelmøte. Møtet blei arrangert i samband med den nye kulturmeldinga for barn og unge som er under arbeid, og tema var korleis vi kan trygge den digitale kvardagen til barn og unge.

 • Kunngjøring av mulighet for å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i Oslo, Asker og Bærum

  30. okt. 2019 Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio i Lokalradioblokka region 2 (Oslo, Asker og Bærum). Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknad må gjøre det innen 22. november 2019.

 • Åtte av ti har tillit til norske medier

  29. okt. 2019 Norske medier har tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Nyhetene fra NRK 1, TV 2, Aftenposten og «din lokal/regionavis» scorer høyest.

 • Endring av aviskategori gir utslag for Morgenbladet, som no får omtrent dobbelt så mykje stønad som i fjor. Foto Medietilsynet

  Morgenbladet får auka støtte

  11. okt. 2019 Morgenbladet doblar støttenivået når Medietilsynet no har konkludert med at avisa fyller krava i ein annan kategori enn tidlegare. I tillegg har Medietilsynet avgjort at avisa Midsundingen kvalifiserer til å motta støtte.

 • Betydelig nedgang i tv-reklame fra pengespillselskapene

  10. okt. 2019 Trenden fortsetter. For andre år på rad går reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere ned. – Det er positivt at andelen utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, som er i strid med norske regler, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • 20 millionar i støtte til lokalkringkasting

  08. okt. 2019 Onsdag 20. november er frist for å søke om støtte til lokale radio- og tv-aktørar. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa eit samla tilskott på 20,4 millionar kroner. – Støtteordninga er viktig for mediemangfaldet, og også i år blir prosjekt som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk, prioriterte, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Statsbudsjett 2020: Støtta til media aukar med 50 millionar kroner

  07. okt. 2019 Regjeringa foreslår ein auke på til saman 50 millionar kroner i mediestøtte i statsbudsjettet for 2020. – Det er positivt at regjeringa aukar støttenivået i ein krevjande omstillingsperiode for mediebransjen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Et lite hvileskjær for avisene

  25. sep. 2019 For første gang siden 2011 hadde norske aviser i fjor stabile driftsinntekter, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Mange har kommet et godt stykke på vei i digitaliseringsprosessen, men ingen må tro at behovet for omstilling og innovasjon i avisbransjen er over.

 • Medietilsynet varsler sanksjon mot TV Vest for å ha sendt politisk reklame

  25. sep. 2019 Medietilsynet varsler sanksjon mot den lokale tv-kanalen TV Vest for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. Politisk reklame på tv er ikke tillatt etter norsk lov.

 • Bransjeutvalg mot kroppspress i sosiale medier lansert

  24. sep. 2019 Under en markering på Share i Oslo mandag, ble fagutvalget for influencermarkedsføring lansert. Utvalget skal administrere og håndheve nye etiske retningslinjer. I tillegg skal utvalget gi råd til nettverk, annonsører og påvirkere om markedsføring av blant annet kosmetiske inngrep og kosttilskudd.

 • Stabilt inntektsnivå i norske aviser for første gang siden 2011

  20. sep. 2019 For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Brudd på valgloven kan medføre bøter

  05. sep. 2019 Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Forbudet er innført for å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen pågår. Medietilsynet vil følge med under valgdagene 8. og 9. september for å avdekke eventuelle brudd på valgloven.

 • Regjeringen ønsker å løfte frem dataspill til å bli en likeverdig fritidsaktivitet

  04. sep. 2019 Selv om majoriteten av norske barn spiller dataspill i dag, viser tall fra Medietilsynet at foreldre engasjerer seg mye mer i andre fritidsaktiviteter enn i dataspill. I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill løftes opp til å bli en selvstendig og likeverdig fritidsaktivitet.

 • 1. oktober er frist for å søke midler til medieforskning og mastergradsstipend

  06. sep. 2019 Medietilsynet skal fordele cirka fire millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver neste år. Søknadsfrist er 1. oktober i år.

 • Det er ikke tillatt med politisk reklame på tv - mens forbudet ikke gjelder på andre medieplattformer. Foto Medietilsynet

  Forbud mot politisk reklame på tv

  30. aug. 2019 I forbindelse med det forestående valget minner Medietilsynet om at det ikke er tillatt med reklame for livssyn og politiske budskap på tv. Forbudet gjelder ikke for radio eller andre medieplattformer, slik som for eksempel sosiale medier eller podkaster.

 • Fra venstre: Rune Hetland (LLA), Mari Velsand (Medietilsynet) og Kristoffer Egeberg (Faktisk.no)

  – Stopp, tenk og sjekk før du deler

  29. aug. 2019 Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg raskt, og det er en god anledning til å skjerpe bevisstheten rundt vår kritiske medieforståelse.

 • Én av tre unge gir andre tilgang til passordet sitt på sosiale medier

  28. aug. 2019 Én av tre 16-17-åringer gir andre tilgang til sine passord på sosiale medier, viser en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Medietilsynet. Dette er dobbelt så mange som i gruppen over 18 år. – Tallene viser at det er behov for å snakke mer med barn og unge om sikkerhet på sosiale medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Til felles kamp mot falske nyheter

  26. aug. 2019 I forkant av høstens valg går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) sammen om en kampanje for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon. – Også i Norge må vi ta disse utfordringene på alvor, og våre undersøkelser viser at mange har for liten kunnskap om hvordan de kan avdekke usann informasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • En tenåringsjente og mor og barn ser på film på kino. Foto Medietilsynet

  Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets 15-årsgrense for "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"

  19. aug. 2019 Filmdistributøren United International Pictures (UIP) klaget på Medietilsynets 15-årsgrense på den nyeste filmen i Fast & Furious-serien. Medieklagenemnda har behandlet saken og opprettholder aldersgrensen.

 • Hentet fra Flickr

  Rapport til Kulturdepartementet om konsekvenser av å stoppe spillreklame

  14. aug. 2019 Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport om konsekvenser av stansing av utenlandsk pengespillreklame. Rapporten belyser konsekvensene og effektene en slik lovendring kan ha for aktører i ulike deler av verdikjeden.

 • Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet

  Sju av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

  13. aug. 2019 Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. – Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke ønsker å debattere via media, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

  11. jul. 2019 Medietilsynet sender forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Frist for innspill er 2. september.

 • Thomas Haugan-Hepsø, Mari Velsand og Berit Andersen. Foto Medietilsynet

  Medietilsynet på Arendalsuka

  05. jul. 2019 Høsten starter med et pang i Arendal, og sammen med andre samfunnsengasjerte aktører og mennesker er Medietilsynet med på en rekke debatter og aktiviteter 12. – 16. august, både i hovedprogrammet og i Arendalsuka UNG.

 • Mann ser på tv. Foto Pixabay

  Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til

  03. jul. 2019 Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til, viser en kontroll Medietilsynet har gjort. – Reglene på dette området skal begrense mengden reklame publikum eksponeres for. Det er derfor betryggende at alle kringkasterne vi kontrollerte holdt seg innenfor regelverket, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Bilde av medlemmene i norske Safer Internet-Centres ekspertgruppe. Foto Medietilsynet

  Ekspertgruppe skal bidra til ein tryggare digital barndom

  02. jul. 2019 Medietilsynet har samla ekspertar på området barn og medium for å sikre gode tiltak som kan tryggje barn og unge på nett. Tilsynet har rolla som nasjonal koordinator i eit stort europeisk prosjekt der målet er å gi barn og unge ein trygg og positiv digital kvardag.

 • Medietilsynet har ansatt sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet

  01. jul. 2019 Medietilsynet styrker laget på mediestøttefeltet med to nyansettelser. Heidi Schau-Hvatum blir seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet, og Linda Kvam Olsen blir seniorrådgiver for mediestøtte.

 • Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne

  28. jun. 2019 Bergensavisen ligger an til å få årets største økning i produksjonstilskudd, men det er knyttet stor usikkerhet til årets prognose. Årsaken er at det ennå ikke er avklart om Dagbladet+ kvalifiserer for støtte og om Morgenbladet havner i ny kategori. De to avisene kan ende opp med inntil ti prosent av årets totale tilskuddspott på 318 millioner kroner.

 • Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet har vore del av arbeidsgruppa og skal gjere tiltak. Foto Pixabay

  Medietilsynet med tiltak mot påverking i valet til hausten

  21. jun. 2019 Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet gjennomfører i år fleire tiltak knytte til kritisk medieforståing og falske nyheiter.

 • Medietilsynet og Nkom anbefaler å bruke Riksblokk II til riksdekkende digital radio

  21. jun. 2019 Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår å bruke Riksblokk II til riksdekkende digital radio også videre framover. Det er klart etter at myndighetene nå har levert sin anbefaling til Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Medietilsynet meiner kritisk medieforståing er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati. Vi meiner derfor det er viktig å lyfte fram dette området når grunnskulen sine læreplanar no skal reviderast. Foto Pixabay

  Medietilsynet meiner media si rolle må få ein meir sentral plass i grunnskulens læreplanar

  20. jun. 2019 Medietilsynet meiner kritisk medieforståing og media si rolle som meiningsberar må få større plass i dei nye læreplanane for grunnskulen.

 • Medietilsynet støttar lovforslag for å stoppe ulovleg pengespelreklame

  19. jun. 2019 Medietilsynet støttar regjeringa sitt forslag om å stoppe pengespelreklame som er ulovleg etter norsk rett. - Lovendringa gjer det lettare å slå ned på marknadsføring av pengespel som ikkje er tillaten i Noreg, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Ungdom tar selfie med mobil ute. Foto Medietilsynet

  Seks av ti unge synest det er vanskeleg å følge med i nyheitsbiletet

  18. jun. 2019 Seks av ti 16 – 20-åringar synest det er vanskeleg å følgje med i nyheitsbiletet, viser ei ny undersøking frå Medietilsynet. Samtidig er sosiale medium ein av dei viktigaste nyheitskjeldene for halvparten i denne aldersgruppa.

 • Hittil har produktplassering bare vært tillatt på tv og i audiovisuelle bestilingstjenester (for eksempel videoblogging på YouTube, TV Sumo og VGTV). Med endringene som nå er vedtatt blir det også tillatt med produktplassering i sendinger på radio. Foto iStock

  Produktplassering tillates på radio etter endringer i kringkastingsloven

  14. jun. 2019 Nå vil du kunne høre produktplassering også på radio. Stortinget vedtok 11. juni flere endringer i kringkastingsloven. Blant annet skal Medietilsynet heretter også avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester, og kringkasterne får utvidede krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Ei ny avis får tilskott for å distribuere i Finnmark i 2019 - SÁMI magasiidna. Foto: Sami Magasiidna

  Ny samisk avis får distribusjonstilskott i Finnmark

  14. jun. 2019 I tillegg til dei 12 Finnmarks-avisene som har fått distribusjonstilskott i tidlegare år, er det ei ny avis som får tilskott - SÁMI magasiidna.

 • Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 2018

  12. jun. 2019 Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel.

 • Foto av journalist som skriver. Foto Medietilsynet

  Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

  11. jun. 2019 Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, avvikling av NRK-lisensen og å innføre fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Kulturminister Trine Skei Grande skal snarest mulig legge frem et nytt lovforslag om Mediestøtterådets ansvar og myndighet.

 • Kari-Anne Fange. Foto privat

  Medietilsynet ansetter samfunnsøkonom

  05. jun. 2019 Medietilsynet styrker laget og har ansatt Kari-Anne Fange (39) som samfunnsøkonom. Fange skal jobbe med mediemangfold og analyse

 • Medietilsynet mener veiledning er riktig vei å gå for å unngå brudd på lover og retningslinjer. Årsrapporten for 2018 viser at dette har hatt positiv effekt. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet

  Medietilsynet bruker mer tid på veiledning for å unngå brudd

  05. jun. 2019 Medietilsynet bruker mer tid og ressurser enn tidligere på informasjon og veiledning for å forebygge brudd på lover og retningslinjer. Det går fram av tilsynets årsrapport.

 • Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

  05. jun. 2019 Flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, og ber regjeringen ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger om at lokalradioenes FM-konsesjoner bør forlenges til 2026.

 • Styret i EPRA mai 2019.

  Europeisk styreverv for Medietilsynets direktør

  31. mai. 2019 Direktør Mari Velsand i Medietilsynet er valgt inn i styret i EPRA, organisasjonen for europeiske mediemyndigheter.

 • Dataspillavhengighet er nå en offisiell diagnose

  30. mai. 2019 Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå bestemt at dataspillavhengighet er en offisiell diagnose. Ifølge WHO er forutsetninger for diagnosen at spilleren mister kontroll og prioriterer spillingen fremfor andre ting over tid, og fortsetter å spille selv om det får negative konsekvenser.

 • Medietilsynets første podkast-episode er ute.

  Medietilsynet lanserer podkast: Den norske mediepodden

  29. mai. 2019 Medietilsynet lanserer sin egen podkast om aktuelle mediespørsmål. – Det er viktig for oss å ta i bruk nye virkemidler for å nå ut med informasjon og delta i debatten, sier direktør Mari Velsand.

 • Bestemor tar selfe med barnebarn. Foto Getty

  Eldre er dårligst på å gjenkjenne falske nyheter

  27. mai. 2019 Halvparten av de over 60 år klarte ikke å avsløre en falsk nyhet eller var usikre på om den var falsk, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Blant de under 30 år hadde én av tre problemer med å avdekke om den samme nyhetssaken var falsk.

 • Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

  – Lokalradioene må få mer tid til den digitale overgangen

  14. mai. 2019 Medietilsynets anbefaling er klar: Lokalradioene bør få sende på FM i nye fem år når dagens forlengelse går ut i 2021. Hvis bransjen ikke får lenger tid på seg, er vi redd for at mange aktører ikke klarer den digitale overgangen. Det kan få negative følger for mediemangfoldet.

 • DAB-mast. Foto Medietilsynet

  A-Media får midlertidig DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

  14. mai. 2019 Radiokanaler i Rogaland og Sunnhordland får fortsette DAB-sendingene i Riksblokk II-nettet i påvente av en endelig beslutning om hva som skal skje med dette nettet framover. Det er klart etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt A-Media tidsavgrenset anleggskonsesjon og sendetillatelse.

 • Mann jobber på PC i redaksjon. Foto Medietilsynet

  Medietilsynet deler ut ti millioner kroner til innovasjon i medier

  10. mai. 2019 23 prosjekter får støtte når Medietilsynet for andre gang deler ut innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Nesten alle midlene går til små, lokale medier eller til å utvikle lokalt innhold i mediene. – Støtteordningen gjør det lettere for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive innovasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynets direktør Mari Velsand (t.h.)( overrakte anbefalinger for lokalradio på FM etter 2021 til kulturminister Trine Skei Grande 8. mai. Foto Medietilsynet

  Medietilsynet anbefaler at lokalradio får sende på FM ut 2026

  08. mai. 2019 Medietilsynet mener at mediemangfoldet rammes dersom lokalradioene ikke får sende på FM etter 2021. Tilsynet foreslår derfor en FM-forlengelse på fem år og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres. Samtidig mener tilsynet det bør settes begrensninger for lokalradioene i slukkeområdene, og foreslår et reklameforbud for disse aktørene.

 • Trine Skei Grande og ein gamer på The Gathering i Vikingskipet i april. Foto Medietilsynet

  Medietilsynet bidreg til den nye dataspelstrategien

  02. mai. 2019 Kulturdepartementet ønsker at den nye dataspelstrategien skal sjå nærmare på blant anna rammevilkåra for spelbransjen og setje mål for spelpolitikken. Det er mogeleg å kome med innspel til strategien innan 6. mai.

 • Fleirtalet av befolkninga er nøgd med radiotilbodet i Noreg

  02. mai. 2019 Over halvparten av befolkninga er nøgde med det totale radiotilbodet i Noreg. Det viser ei ny undersøking Kantar Media har gjort på oppdrag frå Medietilsynet og dei største radioaktørane. Knappe tre av ti er verken nøgde eller misnøgde eller har inga meining om radiotilbodet.

 • Medietilsynet i gang med å utvikle ny mediemangfaldsrekneskap

  30. apr. 2019 Medietilsynet har starta arbeidet med å utvikle ei ny mediemangfaldsrekneskap som skal dokumentere og synleggjere utviklinga i det norske mediemangfaldet. Tilsynet har involvert ei gruppe fagpersonar, som nyleg hadde sitt første møte i dette arbeidet. – Målet er å ha klar første versjon av rekneskapen i slutten av 2019, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Bilde av postkasser. Foto Pixabay

  Postlov-forslaget: Økt innovasjonsstøtte skal bidra til å digitalisere avisene

  10. apr. 2019 Regjeringen foreslår å utvide ordningen med statlig kjøp av avisdistribusjon og å øke innovasjonsstøtten til medier. Tiltakene skal understøtte digitalisering og omstilling av avisene når postleveringen reduseres til 2,5 dager i snitt per uke.

 • To nye aviser har søkt produksjonstilskudd

  10. apr. 2019 Dagbladet pluss og Midsundingen er nye på listen over aviser som søker om støtte fra den største mediestøtteordningen - produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Nesten 150 aviser hadde søkt om tilskudd da søknadsfristen gikk ut 5. april. – Hvem som får støtte og hvor mye blir først klart til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Person bruker sosiale medier

  Medietilsynet kartlegger nordmenns kritiske medieforståelse

  09. apr. 2019 Medietilsynet er i gang med en ny, stor undersøkelse som skal kartlegge nordmenns kritiske medieforståelse. Resultatene blir lagt fram før sommeren. – Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Radiostudio

  Tre lokalradioer får gebyr fra Medietilsynet

  04. apr. 2019 Lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) får gebyr fra Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene. Til sammen må lokalradioene betale litt over én million kroner i gebyr.

 • Bilete av TV 2s studio i Bergen. Foto TV 2

  TV 2 får første utbetaling som kommersiell allmennkringkastar

  02. apr. 2019 Denne veka får TV 2 første utbetaling for å drive kommersiell allmennkringkasting. Avtalen mellom TV 2 og staten inneber at TV 2 får dekt nettokostnadar på 135 millionar kroner årleg i fem år for å levere mellom anna daglege nyheitssendingar frå Bergen, norskspråklege program for barn og unge, norsk film og tv-drama.

 • Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd

  29. mar. 2019 Medietilsynet blir sekretariat for det uavhengige mediestøtterådet som regjeringen vil etablere fra 2021. Mediestøtterådet skal blant annet fordele midler mellom tilskuddsordningene. – Dette blir en ny og spennende rolle for Medietilsynet, og vi ser fram til å være med på å utvikle støtteordningene til det beste for mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Ungdomar ser på mobilen. Foto Medietilsynet

  Halvparten av oss les avisa på mobilen

  28. mar. 2019 Smarttelefonen er blitt viktigare i folks mediekvardag enn papiraviser, nettbrett og PC. Det viser dei nyaste lesartala frå Kantar, presentert av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

 • Journalister i arbeid

  380 millionar kroner i mediestøtte i fjor

  28. mar. 2019 Medietilsynet fordelte i alt over 380 millionar kroner til ulike former for mediestøtte i 2018. Støtteordningane skal bidra til å sikre mediemangfaldet her i landet. Fredag legg kulturministeren fram ei ny stortingsmelding om mediestøtte.

 • Jente ser på nettbrett. Foto Medietilsynet

  Myten om Momo

  27. mar. 2019 Fleire medium omtalte og åtvara mot fenomenet Momo i fjor haust. For kort tid sidan fekk Momo igjen merksemd i norsk presse og i sosiale medium. Men Momo er ikkje verkeleg. Det må vi vaksne hjelpe barna å forstå.

 • Mediemeldingen presenteres 29. mars

  21. mar. 2019 Regjeringen har lenge varslet endringer i fordelingen av statens midler på mediefeltet. Sentrale temaer i mediemeldingen er finansieringen av NRK og fordeling av mediestøtten.

 • Prosjektleder Gunnar Garfors (til venstre) og distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK viser test av sendinger via mobilnettet i Selje i Sogn og Fjordane torsdag 14. mars. Foto Medietilsynet

  Vellykket NRK-test av tv-sendinger over mobilnettet i Selje

  21. mar. 2019 Medietilsynet var 14. mars tilstede på en live demonstrasjon av HDTV over mobilnettet i Selje. Teknologien LTE-B gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere av store skjermer, og NRK var først i verden med en vellykket test.

 • Person som skriver på pc og notatblokk

  Ny digital løsning for å søke mediestøtte

  20. mar. 2019 Medietilsynet samler alle søknader og skjemaer knyttet til mediestøtte i en ny digital løsning. – Den nye løsningen skal forenkle arbeidet for aktører som er i kontakt med oss og gi bedre oversikt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet får tre millioner kroner fra EU for å gjøre barn tryggere på nett

  19. mar. 2019 Medietilsynet har fått EU-midler til et toårig prosjekt om barn og digitale medier. – Å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere er en viktig oppgave for Medietilsynet, og denne tildelingen bidrar til at vi kan videreutvikle dette arbeidet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Radio og aviser. Foto Medietilsynet

  Medietilsynet har fordelt 20 millioner kroner til lokalkringkasting

  15. mar. 2019 85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting. Omkring halvparten av midlene går til å digitalisere lokalradio. – Lokale radio- og tv-aktører er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Kvinne ser på TV

  Nytt forslag gir Medietilsynet mulighet til å stanse utenlandsk pengespillreklame

  15. mar. 2019 Medietilsynet får mulighet til å stanse pengespillreklame fra utlandet dersom Kulturdepartementet får gjennomslag for forslaget om lovendring. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

 • Medietilsynet henter inn lokalradioenes meninger om grunnlaget for å drive FM og DAB. Det jobbes nå med en utredning til Kulturdepartementet om FM-framtiden etter 2021. Foto Medietilsynet

  Vil ha lokalradioenes mening om FM-sendinger etter 2021

  15. mar. 2019 Medietilsynet sender nå ut en spørreundersøkelse til alle lokalradioer i forbindelse med utredningen til Kulturdepartementet om FM-radio etter 2021.

 • Riksblokk II blir ledig – kom med innspill innen 5. april

  12. mar. 2019 Norkring har levert tilbake konsesjonen for Riksblokk II med virkning fra og med 16. mai 2019. Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker innspill på hvordan frekvensblokka skal brukes i fremtiden.

 • Radiostudio

  Medietilsynet ønsker tall fra lokalradio på FM og DAB innen 1. april

  07. mar. 2019 – Lokalradioer på FM må sende inn fjorårets resultater til Medietilsynet innen 1. april. Vi ønsker nå at også DAB-kanalene melder inn tall til Medietilsynet, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig i arbeidet med å vurdere om lokalradioenes FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021, sier direktør Hanne Nistad Sekkelsten i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

 • Radiostudio

  Medietilsynet ønsker innspel på om lokalradio skal fortsette på FM

  28. feb. 2019 Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere om lokalradioane sine FM-konsesjonar skal forlengast etter 2021. Medietilsynet ønsker innspel til utgreiinga innan 22. mars.

 • Geelmuyden Kiese blir ny samarbeidspartnar for Medietilsynet

  27. feb. 2019 Medietilsynet har som mål å bli synlegare, tydelegare og styrkje den digitale kommunikasjonen. Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese skal bidra til dette dei neste to åra.

 • Frå venstre: dagleg leiar i Norsk Lokalradioforbund Pål Lomeland, styreleiar Aslak Sommerfeldt Skretting, direktør i Medietilsynet Mari Velsand, og direktør for juridisk og regulatorisk avdeling Hanne Nistad Sekkelsten. Foto: Medietilsynet

  Radio på agendaen – kontaktmøte med Norsk Lokalradioforbund

  22. feb. 2019 Nyleg var Norsk Lokalradioforbund på gjesting hos Medietilsynet. Møtet er eitt av fleire kontaktmøte Medietilsynet har for styrkje dialogen med mediebransjen.

 • Kvinne intervjuar med mobiltelefon. Foto: Medietilsynet/ Thomas Ekström

  Medietilsynet støttar forslaget om momsfritak for elektroniske bøker og tidsskrifter

  21. feb. 2019 Å skilje mellom lyd og levande bilete frå andre publiseringsform kan hemme utviklinga av tenestetilbodet til befolkninga, derfor går Medietilsynet inn for å likestille elektroniske bøker og tidsskrifter med tilsvarande publikasjonar.

 • Medieforskingsmidlar fordelt i 2019

  4,2 millionar til medieforsking i 2019

  28. feb. 2019 I år fordeler Medietilsynet nesten 4,2 millionar kroner til forskarar som blant anna skal forske på ungdom og dataspel, korleis foreldra si mediebruk påverkar barna og om stordata samla inn av medieverksemdene kan gi ny innsikt til forskarar og media.

 • Skal forske meir på speling i familien: Eitt av satsingsområdene i 2019 er å sjå nærare på korleis speling foregår i familiar, dette vil både Spillforsk og Råd for anvendt medieforskning bruke midlar frå Handlingsplanen mot speleproblem til. Foto Medietilsynet/Kine Jensen

  Regjeringa ber Medietilsynet om å fortsette arbeidet mot speleproblem

  08. feb. 2019 Medietilsynet skal fortsette arbeidet med å skaffe innsikt, informere, utarbeide tiltak og gi pengar til forsking for å forebygge speleproblem. Det kjem fram i den nye handlingsplanen mot speleproblem, som vart vedteke av regjeringa for kort tid sida.

 • Mari Velsand og Bjørn Erik Thon etterlyser at de sosiale mediene selv tar større ansvar for alle de barna under 13 år som logger seg på. Foto: Medietilsynet/ Åsa Michaelsen

  Kronikk: Sosiale medier lukker øynene for barna som er logget på

  05. feb. 2019 Tre av fire barn i alderen ni til tolv år er på sosiale medier, til tross for aldersgrensen. Nå må aktørene bak de populære sosiale mediene ta ansvar.

 • Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig tror nesten like mange at aldersgrensen er satt også for å beskytte barn mot skadelig innhold – noe som altså ikke er tilfelle. Foto: Medietilsynet

  Flere foreldre vet hvorfor sosiale medier har 13-årsgrense

  05. feb. 2019 Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. For ett år siden var bare tre av ti klar over hvorfor barn under 13 år ikke kan opprette egen profil på sosiale medier uten foreldresamtykke.

 • Digitaliserer: Det blir enklere for brukere å sende inn skjemaer i ett og samme system til Medietilsynet fra februar 2019. Først ut er film- og videogramdistributører. Foto: Medietilsynet

  Enklere kommunikasjon med film- og videogramdistributører

  01. feb. 2019 Medietilsynet digitaliserer, noe som skal komme både brukere til gode og gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Søknader om aldersgrensevurdering av kinofilm og registrering av video er først ut.

 • Kvinnelig journalist jobber

  Medium: Nytt høve for å søke innovasjonsstønad

  29. jan. 2019 4. mars er søknadsfrist for innovasjonsstønad til medium. Årets pott er på ti millionar kroner. – Det var stor interesse for stønadordninga då den kom i fjor, og vi håper på like mange gode søknader i år, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Råd om dataspill til foreldre – nå også på samisk

  24. jan. 2019 Mange foreldre synes det er utfordrende at barna spiller mye dataspill. Barna selv ønsker at foreldrene engasjerer seg. Medietilsynet gir deg råd om hvordan familien kan snakke sammen om dataspill og bli enige om tidsbruk.

 • Video-journalist

  Den nye regjeringen: Vil fjerne dagens lisens og samle mediestøtten i én ordning

  18. jan. 2019 Mediestøtten skal samles og moderniseres. I tillegg vil den nye regjeringen videreføre innovasjonsordningen til nyhets- og aktualitetsmedier. Høyre, Frp, Venstre og Krf ønsker dessuten å fjerne dagens lisens for å gjøre NRKs finansieringsmodell mer fremtidsrettet.

 • Reklame på Youtube-vidoer

  Youtubere tydeligere på hva som er reklame

  17. jan. 2019 Nye tall viser at flere norske youtubere merker reklame i innslagene sine. – Dette er en positiv utvikling som gjør det mindre sannsynlig at seerne opplever skjult reklame, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Som forbruker og seer skal du bli opplyst om reklame. Norske youtubere skal merke sine videoer hvis de viser eller snakke om produkter og tjenester som er sponset eller produktplassert. Foto Medietilsynet

  Slik merker du reklame i Youtube-videoene dine

  15. jan. 2019 Skjult reklame er forbudt. Dersom du mottar penger eller får tilsendt noe gratis for å markedsføre produkter eller tjenester, må du merke videoene du legger ut på din egen Youtube-kanal.

 • Beate Våje (t.v.) og Thea Grav Rosenberg ansettes i Medietilsynet og skal jobbe med teknologi, dataspill og sosiale medier

  Nyansettelser i Medietilsynet – styrker kompetansen på teknologi og sosiale medier

  09. jan. 2019 Medietilsynet styrker sin kompetanse og har ansatt to nye medarbeidere med ansvar for teknologi, analyse, markedstrender og dataspill og sosiale medier.

 • Stabile eierforhold i det norske mediemarkedet

  10. jan. 2019 Amedias oppkjøp av Nettavisen og Bonniers nedleggelse av virksomheten i Norge var de største bevegelsene i det norske mediemarkedet i 2018. Fortsatt eies majoriteten av de norske medievirksomhetene av konsern, der de to største er Schibsted og Amedia.

 • Medietilsynet varsler sanksjoner mot tre lokalradioer

  07. jan. 2019 Medietilsynet varsler sanksjoner mot lokalradioene Hallo Ski (Norsk Lokalkringkasting), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio for å ha videresendt innhold fra Radio Metro. De har også oversteget inntektsgrensen for lokale FM-kanaler i storbyene etter overgangen til digitalradio (DAB).