1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

A-Media får midlertidig DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

DAB-mast. Foto Medietilsynet
Midlertidig anleggskonsesjon: Radiokanalene som i dag sender i Rogaland og Sunnhordland får mulighet til å fortsette sendingene sine frem til det er tatt en endelig beslutning om fremtidig bruk av disse frekvensene, senest innen 31. desember 2019. Foto Medietilsynet

Radiokanaler i Rogaland og Sunnhordland får fortsette DAB-sendingene i Riksblokk II-nettet i påvente av en endelig beslutning om hva som skal skje med dette nettet framover. Det er klart etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt A-Media tidsavgrenset anleggskonsesjon og sendetillatelse.

Norkring har levert tilbake sin anleggskonsesjon og sendetillatelse for Riksblokk II med virkning fra 16. mai. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet skal Medietilsynet og Nkom anbefale hvordan Riksblokk II bør brukes i fortsettelsen. Myndighetene skal levere sin anbefaling 21. juni i år.

– Vi etablerer en midlertidig løsning slik at kanalene som i dag sender på Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland kan fortsette sine sendinger frem til den endelige avklaringen foreligger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Det er viktig å presisere at anleggskonsesjonen er tidsbegrenset, og tildelingen gir ingen føringer for videre bruk av ressursen etter konsesjonens utløp 31. desember 2019, sier Velsand.

For mer informasjon, ta kontakt med Line Langnes.