1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Ekspertgruppe skal bidra til ein tryggare digital barndom

Bilde av medlemmene i norske Safer Internet-Centres ekspertgruppe. Foto Medietilsynet
Denne gjengen skal bidra med å gi råd og innspel til EU-prosjektet «Safer Internet» som Medietilsynet leier. Følgjande organisasjonar er med i gruppa: Barneombodet, Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Kors på halsen, Kripos, Institutt for medium og kommunikasjon ved UIO, ungdomsrepresentant og Utdanningsdirektoratet. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har samla ekspertar på området barn og medium for å sikre gode tiltak som kan tryggje barn og unge på nett. Tilsynet har rolla som nasjonal koordinator i eit stort europeisk prosjekt der målet er å gi barn og unge ein trygg og positiv digital kvardag.

Prosjektet som Medietilsynet koordinerer, er ein del av EU sin «Safer Internet»-program Connecting Europe Facility (CEF). Målet er å sikre at barn og unge får ta del i det digitale livet på ein trygg måte og bidra til at dei har tilstrekkeleg kritisk medieforståing i utforskinga si av livet på nett og i sosiale medium.

– Vi har jobba med barn og digitale medium sidan det fyrste EU-prosjektet starta opp i 2002 og har lang erfaring med å skaffe innsikt om det digitale livet til barn og unge, samt utvikle råd og tiltak som kan tryggje barn på nett. For å lukkast med dette arbeidet er vi heilt avhengig av å ha med oss ekspertar med ulik fagbakgrunn som kan gi oss råd. Vi er derfor svært glade for å få på plass ei så fagleg sterk ekspertgruppe, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dei unge sine stemmer i sentrum

Gruppa skal gi råd og bidra med faglege innspel til tiltak og prioriteringar innanfor prosjektet sine rammer og satsingsområde ut 2020. I løpet av denne perioden skal Medietilsynet blant anna vidareutvikle undervisningsopplegg om kritisk medieforståing, arrangere workshop for ungdom og arrangere Safer Internet Day. Med i ekspertgruppa er også ein ungdomsrepresentant som skal fremje dei unge sine stemmer i arbeidet. – Vi kan ikkje jobbe for å tryggje barn og unge sitt liv utan å ta dei unge med på råd. Vi er derfor veldig glade for å ha med oss ein ungdomsrepresentant i rådet, seier prosjektkoordinator Thomas Haugan-Hepsø.

I kø for å snakke om livet

Raudekrossens' dialogteneste «Kors på Halsen» er med i ekspertgruppa. Dei får dagleg rundt 100 henvendingar frå barn og unge om alt som opptek dei. – Vi har kø frå vi opnar til vi stengjer, og har rekordstor pågang frå barn og unge som har utfordringar eller berre treng nokon å snakke med. Det digitale er ein integrert del av livet til barn og unge i dag, og vi kan ikkje behandle livet på nett som noko anna enn resten av livet. Det er viktig for oss å ikkje sjå på nettet og sosiale medium som noko åtskilt når vi gir råd eller svarer dei unge på spørsmål, seier Nelli Kongshaug, leier i Kors på Halsen.

Dette er deltakarane i ekspertgruppa

Frå venstre på biletet: Berit Andersen (Medietilsynet), Ragnhild Daae Bekkevoll (Utdanningsdirektoratet), Guro Skåltveit (Datatilsynet), Kjersti Botnan Larsen (Barneombodet), Thomas Haugan-Hepsø (Medietilsynet), Tone Jeanette Gulsvik (Kripos), Elisabeth Staksrud (Institutt for medium og kommunikasjon, Universitetet i Oslo), Dina Tjelmeland Adeler (ungdomsrepresentant),  Nelli Kongshaug (Kors på halsen), og Aline Schøn Papetti (Forbrukartilsynet). 

Om Norwegian Safer Internet Centre:

«Safer Internet»-prosjekteter ein del av EU-programmet Connecting Europa Facility (CEF).

30 europeiske land deltek i programmet som har som mål å gi barn og unge ein trygg og positiv digital kvardag.