1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Engasjerte innspel på vegen mot ny kulturmelding for barn og unge

Å få vere kreativ er viktig: Sara Cecilie Leite er stor stjerne på TikTok, og var ei av dei som ga sitt syn på digital ungdomskultur på Litteraturhuset 30. oktober. Ho vart intervjua av Kristine Meek, avdelingsdirektør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Andreas Lange

Moglegheit for ytringar og det å vere ein del av eit fellesskap var viktige innspel frå dei unge då Medietilsynet denne veka inviterte til opent innspelmøte. Møtet blei arrangert i samband med den nye kulturmeldinga for barn og unge som er under arbeid, og tema var korleis vi kan trygge den digitale kvardagen til barn og unge.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er i gang med å lage ei kulturmelding for barn og unge. Ein viktig del av denne meldinga er det digitale kulturuttrykket. Medietilsynet har fått i oppdrag å bidra til meldinga, særleg med tanke på korleis vi skal skape trygge rammer for den digitale mediekvardagen til barn og unge.

– Medietilsynet har i ei årrekke jobba med barn og medium, og vi synest det er positivt at dette nå blir løfta fram i ei kulturmelding. Vi meiner det bør komme ein nasjonal strategi på dette feltet for å kunne koordinere og samordne innsatsen betre. Det meiner vi kommer barn og unge til gode og kan gi fleire og gode tiltak, sa Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, på innspelmøtet.

Barn og unge er intervjua

Kulturtanken har fått i oppdrag å intervjue barn og unge i samband med kulturmeldingsarbeidet. Desse intervjua er samla i rapporten «Barn og unges stemmer – Kunst og kultur», som blei lagt fram for kulturministeren 1. oktober.

 – Det handlar om å vere del av eit fellesskap, og det handlar om fridom til å ytre seg, sa Charlotte Blanche Myrvold frå Kulturtanken då ho la fram hovudpunkta frå rapporten på innspelmøtet. – Kunst og kultur speler ei viktig rolle for unge, og i digitale kunst- og kulturuttrykk får dei like moglegheiter til å ta del i kunsten uavhengig av bustad, bakgrunn, funksjonsevne eller økonomien til foreldra, sa Myrvold.

– Det kreative er det beste med å vere på TikTok

Sara Cecilie Leite, mest kjent som @zaracecilie, er ei stor norsk stjerne på plattforma TikTok. Ho var óg på scenen på Litteraturhuset på innspelmøtet og viste kva ho gjer og korleis ho tenker omkring det å ta ein aktiv del i eit sosialt nettverk der ein produserer innhald som blir delt med andre.

Ho fortalte at det var det kreative og personlege som motiverer ho til å lage videoar. I dag har ho over 300 000 følgarar på TikTok og legg ut videoar kvar dag. – Eg får vere kreativ og utfordre meg sjølv, det er det beste. Det verste er hatmeldingar og at mange latar som om dei er nokon andre enn seg sjølv. Men det er langt meir positivt enn negativt, sa Sara Cecilie.

Du kan sjå og høyre alle innspela og innlegga frå Litteraturhuset 30. oktober på Youtube-kanalen til Medietilsynet.

Sjå bilde frå dagen og alle som gav innspel her.

Dette skal kulturmeldinga for barn og unge handle om

Målet med meldinga er å løfte fram barn og unge som målgruppe og aktive deltakarar og medverke til å auke statusen og kvaliteten på kunst og kultur som blir laga og formidla til barn og unge. Meldinga skal både handle om dataspel, film og tv, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Eit tema i meldinga er korleis vi kan sikre gode og trygge rammer for barn og unge på den digitale arenaen. Det inkluderer blant anna rolla barn og unge har som produsentar, og rammene for ytringar og deltaking på digitale plattformer.

Medietilsynet har ansvar for å bidra til å trygge den digitale oppveksten for barn og unge og skal hjelpe til med arbeidet innafor dette temaet i kulturmeldinga.

Det er framleis moglegheit til å komme med skriftlege innspel til Medietilsynet i samband med kulturmeldinga for barn og unge. Ønsker du å komme med skriftleg innspel? Send til post@medietilsynet.no og merk emnefeltet med "Kulturmelding for barn og unge" innan 6. november 2019.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke