1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Enklere kommunikasjon med film- og videogramdistributører

Digitaliserer: Det blir enklere for brukere å sende inn skjemaer i ett og samme system til Medietilsynet fra februar 2019. Først ut er film- og videogramdistributører. Foto: Medietilsynet
Digitaliserer: Det blir enklere for brukere å sende inn skjemaer i ett og samme system til Medietilsynet fra februar 2019. Først ut er film- og videogramdistributører. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet digitaliserer, noe som skal komme både brukere til gode og gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Søknader om aldersgrensevurdering av kinofilm og registrering av video er først ut.

140 distributører over i nytt søknads- og saksbehandlingssystem

Rundt 140 distributører av kinofilm og video er i jevnlig kontakt med Medietilsynet for blant annet å få satt aldersgrenser på kinofilm, registrere video og rapportere salg og inntekt. Nå får disse aktørene en mer brukervennlig hverdag med digitale skjemaer og samme system, som også blir saksbehandlingssystem.

Digitaliserer for en enklere hverdag for brukere og ansatte

Medietilsynet søkte DIFI om midler for å gjennomføre digitalisering av systemer, skjemaer og saksbehandling i 2017. Gjennom 2018 har tilsynet ved hjelp av eksterne ressurser gjennomgått eksisterende systemer og kommet fram til en plan for å samle alle disse i ett. Valget falt på Salesforce, og det er nå dette systemet som er tatt i bruk.

Alle søknader og skjemaer samles i samme system, og brukerne vil etter hvert få sin egen «Min side», der all informasjon er samlet. Dette vil bety bedre oversikt, stabilitet og brukervennlighet for de som er i kontakt med Medietilsynet, og en mer effektiv og samkjørt hverdag for saksbehandlerne.