1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Thea Grav Rosenberg får formidlingspris for "Barn, botox, alkohol og gambling"

Vant "Hjernekraftprisen 2019": Thea Grav Rosenberg er forsker og har gjennomført prosjektet "Barn, botox og gambling" for SIFO - og er en av årets to prisvinnere. Nå jobber hun i Medietilsynet med analyse og formidling. Foto Medietilsynet

Medietilsynet er stolte medgratulanter når Thea Grav Rosenberg i dag mottar «Hjernekraftprisen 2019» for sin film om kommersiell utnytting av barn og unge i sosiale medier.

Rosenberg var forsker og prosjektleder for forskningsfilmen og rapporten sammen med medforskerne Kamilla Knutsen Steinnes og Ardis Storm-Mathisen. Tidligere i år ble Rosenberg ansatt i Medietilsynet.

– Theas evne til å gå i dybden, samtidig som hun evner å formidle kunnskap på en tilgjengelig og konkret måte, er nettopp en av grunnene til at vi ønsket henne hit, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. – Medietilsynet er stolte av å ha Thea med på laget og ønsker henne til lykke med prisen!

Videreutvikler Barn og medier-undersøkelsen

Medietilsynet jobber for tiden med den kommende Barn og medier-undersøkelsen, som Rosenberg er prosjektleder for. Hun jobber også med et analyseprosjekt om politisk markedsføring i sosiale medier i etterkant av årets kommune- og fylkestingsvalg.

– Medietilsynet jobber for å styrke vårt analysearbeid og vi har nå tatt i bruk noe av den samme metodikken som ble brukt i SIFO-studien på prosjektet om politisk markedsføring i sosiale medier. Vi vil også se på hvordan vi kan styrke formidlingen av resultatene i den kommende Barn og medier undersøkelsen, sier avdelingsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet.

Originalitet og formidlingsglede i forskningen

Prisen Thea Grav Rosenberg har fått er på 100 000 kroner, og juryens begrunnelse for tildelingen er:

«Bidraget skårer høyt på relevans, originalitet, kvalitet og formidlingsglede. Filmen viser på en spennende og lettfattet måte, hovedfunnene fra et forskningsprosjekt som omhandler kommersiell utnytting av barn og unge i sosiale medier, og inkluderer barn som deltakere og medforskere. «Screenshotmetoden» ble brukt til å samle bilder av reklame som ungdommer mottok på ulike sosiale medier. Barna og ungdommene mottok reklame for botox, alkohol og gambling. Bildene ble utstilt, og barna ga tilbakemeldinger på utstillingen ved bruk av «Emojimetoden». Barna reagerte negativt på at den digitale markedsføringen var skreddersydd etter alder, kjønn, etnisitet etc. Hvordan digital markedsføring påvirker barn og unge formidles på en glimrende måte gjennom denne filmen».

Hjernekraftprisen deles ut av Forskerforbundet, og prisen for 2019 ble delt ut 12. november i Oslo. Formålet med prisen er å synliggjøre den rollen forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet.