1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

Medietilsynet foreslår å endre forskriften for å fange opp utviklingen i avisenes metoder for salg av abonnementer mer mere.

Medietilsynet sender forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Frist for innspill er 2. september.

Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver som skal brukes til beregning av produksjonstilskudd.

Endringene i forskriften er foreslått for å fange opp utviklingen i avisenes metoder for salg av abonnementer med mer. De foreslåtte endringene i forskriften fanger opp endringene som bransjen selv har utarbeidet.

Det er foreslått at endringene i forskriften trer i kraft straks etter vedtak av endringsforskriften. Endringene vil da komme til anvendelse for utbetaling av produksjonstilskudd fra og med 2019.

Innspill merkes med «Høring om forskriftsendring for opplag» og sendes inn innen 2. september 2019 på e-post til post@medietilsynet.no.

Forskrift om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og aktualitetsmedier

Høringsbrevet finner du her.

Høringen om forskriftsendringen er sendt alle departementene, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser. Høringen er åpen for alle.