1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet kartlegger nordmenns kritiske medieforståelse

Person bruker sosiale medier
Medietilsynet ønsker blant annet å finne ut hvordan det står til med folks kunnskap og ferdigheter om hvordan ulike typer medier fungerer, og hvordan de ser forskjell på sanne og falske påstander og kommersielt og redaksjonelt innhold. Foto Medietilsynet

Medietilsynet er i gang med en ny, stor undersøkelse som skal kartlegge nordmenns kritiske medieforståelse. Resultatene blir lagt fram før sommeren. – Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– Det er derfor viktig for oss å få økt innsikt i hvordan det står til med folks kunnskap og ferdigheter på dette området, sier Velsand.

Blant temaer som berøres i undersøkelsen er bevissthet om kildekritikk og kommersiell innflytelse, kunnskap om medieregulering og tillit til mediene.

Spørsmål og oppgaver

– Det som gjør denne undersøkelsen ekstra spennende er at respondentene både får spørsmål, påstander de skal ta stilling til og oppgaver som skal løses, sier Velsand. De som svarer på undersøkelsen blir for eksempel spurt om de forstår ulike deler av et søkeresultat fra Google og om de kan skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold i VG.

– Det er viktig at vi som mediebrukere forstår hvordan ulike typer medier fungerer, kritisk kan bedømme innholdet vi eksponeres for, evner å skille sanne påstander fra falske og kan se forskjell på kommersielt og redaksjonelt innhold. Å ha kunnskap om hvordan medievirkeligheten fungerer er sentralt for å kunne orientere seg og delta i den offentlige samtalen, sier Velsand.

Det er første gang en slik undersøkelse gjøres i Norge. Undersøkelsen blir gjort blant et representativt utvalg i alderen 16-100 år.
– Medietilsynet jobber for å bidra til aktive og bevisste mediebrukere gjennom å formidle innsikt, gi råd og utvikle tiltak, som for eksempel undervisningsopplegg om kildekritikk. Økt kunnskap og innsikt om hvor utfordringene ligger gjør det enklere for oss å målrette arbeidet for å øke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Velsand.

Ekstern referansegruppe

I arbeidet med undersøkelsen har Medietilsynet fått innspill fra en ekstern referansegruppe med representanter fra ulike fagmiljøer. Medlemmer i gruppen har vært Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge, Bente Håvimb fra MBL, Bente Sollid Storehaug fra Digital hverdag, Daniel Schofield og Vegard Frantzen fra NTNU og Gro Mette Moen fra Forbrukerrådet.

Undersøkelsen er utviklet i tett samarbeid med Salve Jortveit og Knut Arne Futsæter fra Kantar og forskerne Jan Fredrik Hovden, Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.