1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Mediemeldingen presenteres 29. mars

Kulturdepartementet bekrefter at mediemeldingen offentliggjøres 29. mars. Foto Medietilsynet

Regjeringen har lenge varslet endringer i fordelingen av statens midler på mediefeltet. Sentrale temaer i mediemeldingen er finansieringen av NRK og fordeling av mediestøtten.

Mediebransjen er fortsatt preget av store og raske endringer, og er fortsatt i krevende omstillinger der forretningsmodeller og inntektsgrunnlag utfordres.

Det er knyttet store forventninger til den kommende mediemeldingen, der regjeringen vil komme med forslag til hvordan statens midler bør brukes for å sikre det norske mediemangfoldet.

Kulturdepartementet bekrefter at mediemeldingen legges frem fredag 29. mars.