1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet ansetter samfunnsøkonom

Kari-Anne Fange. Foto privat
Kari-Anne Fange er samfunnsøkonom og spesialist på næringsøkonomi. Fange er fra Halden og er nytilsatt hos Medietilsynet og starter i september. Foto: privat

Medietilsynet styrker laget og har ansatt Kari-Anne Fange (39) som samfunnsøkonom. Fange skal jobbe med mediemangfold og analyse

Kari-Anne Fange er fra Halden og er i ferd med å avslutte sin doktorgrad innen samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fange er spesialist på næringsøkonomi og har i sin doktorgrad analysert ulike aspekter ved konkurransen og konkurranseutviklingen i det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet. 

– Vi er svært glade for å ha sikret oss en så sterk samfunnsøkonomisk kompetanse som det Kari-Anne Fange har. Medietilsynet er i gang med å utvikle et nytt mediemangfoldsregnskap, og ønsket å få inn en medarbeider som både kan bidra i arbeidet med konkurranseanalyser og som styrker vår analysekompetanse, sier Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse. 

Kari-Anne Fange starter i Medietilsynet i september. 

Mediemangfoldsregnskapet som skal utvikles kommer til å bygge på indikatorer som måler utviklingen i avsendermangfold, innholdsmangfold og bruksmangfold over tid. Med i arbeidet har Medietilsynet en ekstern referansegruppe, som er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia, mediebransjen og kompetansemiljøer som SSB og Konkurransetilsynet.

– Norge har et rikt mediemangfold, men per i dag har vi ikke noe rammeverk som på en systematisk måte kan si noe om status og utvikling. Det ønsker Medietilsynet nå å gjøre noe med, sier direktør Mari Velsand.

– Mediebransjen gjennomgår store omveltninger og medievanene våre endres raskt. Derfor mener vi det er viktig å kunne si noe om hvordan det står til med det norske mediemangfoldet nå og over tid. Det er viktig både for at Medietilsynet skal kunne rådgi myndighetene i deres arbeid med mediepolitiske spørsmål og for at befolkningen kan få mer innsikt i forhold knyttet til mediemangfold, sier Velsand.