1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Tre lokalradioer får gebyr fra Medietilsynet

Radiostudio
Tre lokalradiostasjoner får gebyr for å bryte konsesjonsvilkårene ved å drive kommersielt og potensielt hindre lytternes overgang til digital lytting. Foto Medietilsynet

Lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) får gebyr fra Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene. Til sammen må lokalradioene betale litt over én million kroner i gebyr.

Etter overgangen til digitalradio (DAB) vedtok Stortinget inntektsbegrensninger for lokale FM-kanaler i storbyene. Nå mener Medietilsynet at Asker og Bærum Lokalradio, Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum alle har brutt grensen på 135 000 kroner i året i reklameinntekter. I tillegg mener tilsynet at Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen.

Alle stasjonene blir ilagt gebyr

Medietilsynet skal føre tilsyn med lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene for å påse at disse nisjekanalene ikke drives kommersielt og hindrer lytternes overgang til digital lytting. Ettersom nisjekanalene vil være de eneste aktørene som er på FM i de store byene, er Kulturdepartementet klar på at Medietilsynets tilsyn med disse radioene bør styrkes i perioden etter teknologiskiftet.
– Etter grundige undersøkelser har Medietilsynet kommet frem til at disse lokalradioene har brutt konsesjonsvilkårene. Det er naturlig at dette får konsekvenser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Norsk Lokalkringkasting ilegges et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner. Asker og Bærum lokalradio ilegges et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Radio Hurum ilegges et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner.

Medietilsynet vurderer at de genererte reklameinntektene langt overstiger inntektsbegrensningene som er satt i konsesjonsvilkårene, spesielt for Norsk Lokalkringkasting og Asker og Bærum lokalradio. Størrelsen på gebyrene reflekterer dette. 

Gebyrene må betales innen fire uker.

Lokalradioer i storbyene skal ikke drive kommersielt

Ved innføringen av digitalradio (DAB) vedtok Stortinget at de største kommersielle lokalradioene i storbyene måtte slukke sine FM-sendinger. Dette ble gjort for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med radiokanalene på DAB, og dermed kunne forsinke lytternes overgang til digital lytting. De eneste aktørene som kan sende på FM i storbyområdene etter at riksdekkende radio ble digitalisert er ikke-kommersielle lokalradioer, også kalt nisjeradioer.

Lokalradioene som fortsatt kan sende på FM i storbyene kan årlig tjene inntil 135 000 kroner, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter, i reklame- og sponseinntekter. Et annet vilkår er at det ikke er lov med sam- eller videresending av innhold fra andre radiokanaler.

For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.