1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Betydelig nedgang i tv-reklame fra pengespillselskapene

De utenlandske pengespillaktørene står fremdeles for majoriteten av pengespillreklamen som rettes mot norske tv-seere. Foto Medietilsynet

Trenden fortsetter. For andre år på rad går reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere ned. – Det er positivt at andelen utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, som er i strid med norske regler, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har kartlagt pengespillselskapenes tv-reklame rettet mot norske seere siden 2013. Etter en kraftig økning fram til 2017, brukte pengespillselskapene totalt 13 prosent mindre penger på tv-reklame i perioden august 2018 til juli 2019 enn i samme periode året før. Det er de utenlandske pengespillaktørene som ikke har tillatelse til å markedsføre spill i Norge som står for fallet i reklameinntekter. Det er også disse aktørene som fremdeles står for majoriteten av pengespillreklamen som rettes mot norske tv-seere. Det viser tall fra Nielsen Media Research.

– Positivt at markedsføringen går ned

Lotteritilsynet ser i likhet med Medietilsynet positivt på at det blir mindre pengespillreklame fra utenlandske aktører.
– Vi tror at reduksjonen i markedsføring for andre år på rad kan skyldes at norske myndigheter har vært tydelige på at denne markedsføringen er ulovlig, og at reguleringstiltak gjør det mindre attraktivt å markedsføre i Norge. Samtidig kan en del av reklamen ha beveget seg over på andre plattformer, og det følger vi tett, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Nedgang på over 130 millioner kroner

Reklamemarkedet for utenlandske pengespill rettet mot det norske markedet, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med nesten 19 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før. Samtidig økte pengebruken på norsk spillreklame med litt over seks prosent. Totalt var markedet på 880 millioner bruttokroner (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering). Det er en nedgang på 133 millioner kroner, tilsvarende 13 prosent, fra samme periode året før.

Henter tapte reklameinntekter

Samtidig som inntektene fra utenlandske pengespillaktører faller, øker de totale reklameinntektene hos kanalene som sender fra andre land, men retter sendingene sine mot Norge. Dette er tv-kanaler som blant annet TV3, FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.
– Denne utviklingen kan tyde på at kanaler som har mistet inntekter fra den utenlandske pengespillreklamen klarer å kompensere for fallet med andre reklameinntekter, sier Velsand.

Reklamestatistikken fra Nielsen Media Research viser at tv-kanalene som sender fra Norge hadde en nedgang på 2,1 prosent i totale reklameinntekter i den siste perioden Medietilsynet har hentet tall fra, mens kanalene som sender fra andre land hadde en økning på 0,4 prosent i totale reklameinntekter i samme periode.

Postkodelotteriet har etablert seg

Fra august 2018 til juli 2019 brukte de norske spillselskapene Norsk Tipping, Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet totalt 248 millioner bruttokroner på tv-reklame, en økning på til sammen seks prosent fra samme periode året før. Veksten skyldes i all hovedsak etableringen av den nye aktøren Postkodelotteriet.
– Dette er som forventet når vi får en ny, lovlig aktør. Så er det viktig å understreke at de lovlige aktørene bruker langt mindre penger på TV-reklame enn selskapene som ikke har lov til å markedsføre pengespill i Norge, sier Paulsen i Lotteritilsynet.

Totalt brukte de norske spillselskapene 54 millioner reklamekroner på tv-kanaler som sender fra Storbritannia mot 41 millioner kroner året før, en økning på over 30 prosent. De utenlandske pengespillselskapene brukte nesten alle sine tv-reklamekroner på kanaler som sender fra Storbritannia, tilsvarende 630 millioner bruttokroner.
– For pengespilltilbydere med tillatelse i Norge er det nødvendig å markedsføre for å kanalisere kunder til de lovlige spilltilbudene. Lotteritilsynet har god kontroll med disse aktørene i dag, og innholdet i denne markedsføringen er strengt regulert og fokuserer på pengespill med lav risiko for spilleavhengighet, noe som i hovedsak er andre spill enn den ulovlige markedsføringen reklamerer for, sier Paulsen i Lotteritilsynet.

Regjeringen vil endre lovverket

Regjeringen jobber nå med å lage forslag til en ny pengespillov og vil foreslå endringer i kringkastingsloven for å hindre tv-reklame fra aktører som ikke har tillatelse etter norsk lov. Medietilsynet støtter regjeringens lovforslag om å stoppe pengespillreklame som er ulovlig etter norsk rett.

Hovedfunn

• Totalmarkedet for pengespillreklame fortsetter å falle og gikk ned med 13 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før. Til sammenligning gikk markedet ned med tre prosent i fjor målt mot perioden august 2016 til juli 2017
• Reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere falt med 19 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før
• Reklame for norske, lovlige pengespill økte med seks prosent samme periode
• Veksten i reklame for norske pengespill kommer i all hovedsak de britiske tv-kanalene til gode. Reklame for norske pengespill økte med 33 prosent for utenlandske kanaler og med 0,5 prosent for de norske tv-kanalene i den siste perioden som er kartlagt
• 14,2 prosent av de utenlandske kanalenes reklameinntekter kommer fra pengespill, mot 2,6 prosent for de norske kanalene
• De norske tv-kanalenes totale reklameinntekter falt med 2,1 prosent i den siste perioden som er kartlagt. Til tross for at reklameinntektene for pengespill falt med tre prosentpoeng, økte de utenlandske tv-kanalenes totale reklameinntekter med 0,4 prosent i samme periode. Fallet i reklameinntekter fra pengespill ble derfor kompensert med vekst i inntekter fra annen reklame

Om tallene
Tallene er hentet fra reklamestatistikk fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019. I statistikken er det registrert pengespillreklame (reklameinnslag og sponsorplakater) sendt av de største tv-kanalene som er tilgjengelige for norske seere. Kanalene som er med i utvalget sender fra Norge, Nederland, Spania og Storbritannia.

Alle tall er basert på gjeldende prislister for den enkelte kanal, og er derfor gjengitt som bruttokroner. Rabattene for annonsering kan være svært høye, og bruttobeløpet kan derfor avvike mye fra nettobeløpet. Denne prislistemetoden benyttes da den er den eneste som er allment tilgjengelig. Metoden gir et godt sammenlikningsgrunnlag på tvers av kanalene, og den prosentvise endringen er reell forutsatt at rabattene ikke endres drastisk.

Tv-kanaler som sender fra Norge: TVNorge, TV 2, TV 2 Livsstil, TV 2 Humor, TV 2 Sport, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Zebra.

Tv-kanaler som sender fra utlandet: BBC Brit, Comedy Central, Discovery Channel, Disney Channel, Eurosport 1, Eurosport Norge, FEM, FOX, MAX, National Geographic Channel, Nickelodeon, TLC, TV3, TV6, Viasat 4 og VOX.

Andelen utenlandsk pengespillreklame faller, mens andelen norsk pengespillreklame øker

Her plasserer utenlandske pengespillselskaper reklamekronene

Her plasserer norske pengespillselskaper reklamekronene

Les mer om undersøkelsen om pengespillreklame her

Ved spørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.