1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Vellykket NRK-test av tv-sendinger over mobilnettet i Selje

Prosjektleder Gunnar Garfors (til venstre) og distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK viser test av sendinger via mobilnettet i Selje i Sogn og Fjordane torsdag 14. mars. Foto Medietilsynet
Prosjektleder Gunnar Garfors (til venstre) og distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK viser test av sendinger via mobilnettet i Selje i Sogn og Fjordane torsdag 14. mars. Foto Medietilsynet

Medietilsynet var 14. mars tilstede på en live demonstrasjon av HDTV over mobilnettet i Selje. Teknologien LTE-B gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere av store skjermer, og NRK var først i verden med en vellykket test.

NRK tester nå om det er mulig å løse utfordringen med å sende lineær-tv til de som bor i skyggenettområder i Norge via mobilnettet. Det er rundt 6000 husstander og 0,3 prosent av befolkningen det dreier seg om, men ifølge NRK går en tredel av NRKs distribusjonsbudsjett i dag til å løse utfordringen med å levere innhold til skyggenettmottakerne.

Krevende å få gode nok signaler og mobildekning

Med frekvenstillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og i dialog med Medietilsynet om kringkastingskonsesjon har NRK nå testet om de kan klare å nå denne lille andelen via mobilnettet. Det er en krevende øvelse å få stabile signaler til store skjermer uten forsinkelser og forringet bildekvalitet. Ofte er dette områder hvor det i tillegg er dårlig mobildekning, så hvis teknologien blir god nok vil det bidra til bedre mobildekning flere steder. 

I desember 2018 lyktes NRK for første gang med denne formen for tv-sendinger via et testanlegg som er satt opp ytterst i havgapet ved Stad, i Selje i Sogn og Fjordane.

LTE-B gir mulighet for å sende én datastrøm til mange brukere

Teknologien som benyttes kalles LTE-B (Long-Term Evolution broadcast), og gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere, som tradisjonell kringkasting via for eksempel DVB-T eller DAB+. Dette gir en mye mindre belastning på mobilnettet enn når mange brukere har hver sin unike videostrøm.

Under testen torsdag 14. mars var det ski-hopp fra RAW-Air konkurransen i Vikersund som ble vist på NRK, og etter noe innledende skurringer på lyd og bildekvalitet, fikk man se hopperne i fin flyt nedover Vikersundbakken. Sportssendinger er særlig viktige å kunne sende uten forsinkelser eller brudd.

Ikke konkludert med teknologivalg

NRK har i skrivende stund ikke konkludert med om de vil gå videre med sending av tv over mobilnettet for skyggenettmottakerne, men har demonstrert at det er mulig og vil fortsette testingen og teknologiutviklingen.

I tillegg til NRK tar også teleoperatøren Ice, Nokia, Norges television og distribusjonselskapene Norkring og Paneda aktiv del i prosjektet.  

Slik distribueres NRK-tv til den norske befolkningen

  • Som en del av NRKs allmennkringkastingsoppdrag så skal de tre hovedkanalene til NRK være tilgjengelig for alle som betaler kringkastingsavgift i Norge
  • I dag når NRK 98 prosent av oss via et ordinært bakkenett, 1,7 prosent nås via satellitt og dermed gjenstår 0,3 prosent i det såkalte «skyggenettet», og må nås via egne antenner og senderanlegg (kalt «skyggenettet»
  • Det koster omkring 30 kroner per husstand å sende tv over bakkenettet, mens i skyggenettet ligger denne kostnaden på 7074 kroner per husstand
  • Det er i dag om lag 551 sendere som når rundt 6000 husstander til en årlig kost på om lag 40 millioner kroner. Dette er årsaken til at man ønsker om å teste ut ny teknologi kalt LTE-B, som Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med flere fikk demonstrert 14. mars

Kilde: NRK