1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Den nye regjeringen: Vil fjerne dagens lisens og samle mediestøtten i én ordning

Video-journalist
Modernisering og samling: Den nye flertallsregjeringen ønsker å samle og modernisere mediestøtten og fjerne dagens NRK-lisens (Foto: Medietilsynet).

Mediestøtten skal samles og moderniseres. I tillegg vil den nye regjeringen videreføre innovasjonsordningen til nyhets- og aktualitetsmedier. Høyre, Frp, Venstre og Krf ønsker dessuten å fjerne dagens lisens for å gjøre NRKs finansieringsmodell mer fremtidsrettet.

Sent torsdag 18. januar ble det klart at de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf har blitt enige om en felles regjeringsplattform, og vil danne den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985.

Innen mediefeltet ønsker regjeringen å:

• Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
• Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
• Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
• Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
• Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
• Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning.
• Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
• Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
• Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
• Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
• Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

Her kan du lese dokumentet som danner grunnlaget for den nye regjeringsplattformen