1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Nyansettelser i Medietilsynet – styrker kompetansen på teknologi og sosiale medier

Beate Våje (t.v.) og Thea Grav Rosenberg ansettes i Medietilsynet og skal jobbe med teknologi, dataspill og sosiale medier
Beate Våje (t.v.) og Thea Grav Rosenberg ansettes i Medietilsynet og skal jobbe med teknologi, dataspill og sosiale medier

Medietilsynet styrker sin kompetanse og har ansatt to nye medarbeidere med ansvar for teknologi, analyse, markedstrender og dataspill og sosiale medier.

– Både mediemarkedet og mediebruken er i en rivende utvikling. For at Medietilsynet skal kunne løse vårt oppdrag på en god måte, er det viktig for oss å forstå hvordan ny teknologi og nye medievaner påvirker mediene og medieforbrukerne. Derfor styrker vi nå vår kompetanse på flere viktige områder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Thea Grav Rosenberg (33) fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO er ansatt i en nyopprettet seniorrådgiverstilling med innsikts- og analysearbeid knyttet til ny teknologi og medietrender som ansvarsområde. Hun har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og er utdannet fotojournalist fra Høgskolen i Oslo.

Thea har flere års erfaring fra media og har de siste årene forsket på en rekke relevante temaer, blant annet informasjonsbehov og tillitsmekanismer i plattformmarkedene, sporbare data i en digital hverdag og barn og internettkoblede leker og teknologier. Thea kommer fra en stilling i SIFO, der hun blant annet har gjennomført en studie om markedsføring og personvern i sosiale medier. Studien presenteres på Medietilsynets arrangement Safer Internet Day 5. februar.

Medietilsynet har i en årrekke jobbet med dataspill, og tilsynets mangeårige medarbeider på feltet skal nå skrive doktorgrad nettopp om dataspill. For å videreføre Medietilsynets arbeid knyttet til dataspill og styrke kompetansen på sosiale medier, er Beate Våje (44) ansatt som seniorrådgiver.
Beate er diplommarkedsfører fra Norges Markedshøyskole og kommer fra stillingen som digital prosjektleder i FOX Networks Group, hvor hun har hatt hovedansvaret for å bygge opp selskapets tilstedeværelse på digitale og sosiale plattformer.

Beate har lang erfaring fra mediebransjen, og har blant annet jobbet i Viasat og TV3 systemet. Hun er en engasjert «gamer» og «gamermamma», som også har jobbet flere år med dataspillutvikling, blant annet tre år i Funcom.

– Med disse to ansettelsene styrker vi Medietilsynets kompetanse på felt som er viktige for arbeidet med å fremme kritisk medieforståelse og mediemangfold. Dette er et ledd i Medietilsynets plan for å styrke vårt analyse- og innsiktsarbeid og utvikle gode og forbrukervennlige råd og tiltak, sier Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet.