1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet vil føre tilsyn med nye krav til NRK, TV 2 og TVNorge

Fra 1. januar får NRK, TV 2 og TVNorge nye, strengere krav til hvordan innholdet skal tilgjengeliggjøres. Foto Medietilsynet

NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene TV 2 og TVNorge får strengere krav til å tilgjengeliggjøre sine programmer for personer med funksjonsnedsettelser på tv. Medietilsynet skal føre tilsyn med endringene i kringkastingsforskriften, som trer i kraft 1. januar neste år.

Endringene i kringkastingsforskriften er en oppfølging og konkretisering av lovendringen i kringkastingsloven fra juni tidligere i år. Det er også vedtatt at det er Medietilsynet, og ikke Kongen i statsråd, som nå skal godkjenne nye tjenester i NRKs allmennkringkastingsoppdrag.

Dette er de nye kravene til tilgjengeliggjøring av programmer

• NRK skal som hovedregel tekste direktesendte program hele døgnet
• Distriktssendinger fra NRK skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillingstjenester (som for eksempel NRK nett-tv)
• NRK får nye krav til teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige programmer på norsk tegnspråk og ukentlige programmer med synstolking
• Kravene skjerpes også for større riksdekkende kommersielle kanaler, blant annet ved at de som hovedregel må ukentlig sende programmer med tegnspråktolking og månedlig programmer med synstolkning

Det er også vedtatt å utvide tiden sponsor og sponsede produkter kan få på tv, radio og audiovisuelle bestillingstjenester. I tillegg er det lagt til en regel for hvordan sponsede premier kan presenteres.

Kringkastingsloven fikk i juni en overordnet bestemmelse som slår fast kringkasternes plikt til å gjøre innhold tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser, mens de konkrete kravene vil i fremtiden, på samme måte som nå, fastsettes i forskriften.

Les pressemeldingen til Kulturdepartementet om endringene i kringkastingsforskriften her

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.