1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har ansatt sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet

Linda Kvam Olsen (til venstre) blir seniorrådgiver for mediestøtte, og Heidi Schau-Hvatum blir seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet.

Medietilsynet styrker laget på mediestøttefeltet med to nyansettelser. Heidi Schau-Hvatum blir seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet, og Linda Kvam Olsen blir seniorrådgiver for mediestøtte.

Som følge av mediestøttemeldingen som Stortinget nylig behandlet, blir det fra 1. januar 2021 opprettet et nytt og uavhengig mediestøtteråd. Mediestøtterådet får ansvar for å fordele midler mellom de ulike støtteordningene og skal også fastsette regler for de ulike ordningene. Videre kan rådet ta initiativ til å etablere nye eller legge ned eksisterende mediestøtteordninger.

– Medietilsynet blir sekretariat for rådet, og i den forbindelse må vi styrke vår bemanning. Vi har derfor opprettet en ny stilling som sekretariatsleder, der Heidi Schau-Hvatum nå er ansatt. Hun skal sammen med våre øvrige medarbeidere som jobber med mediemangfold og mediestøtte, sørge for saksforberedelse og tilrettelegging for Mediestøtterådet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

To nyansettelser

Heidi Schau-Hvatum (40) kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Barne- og familiedepartementet. Hun har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og saksbehandler i Utlendingsdirektoratet. Schau-Hvatum bor i Oslo, men skal flytte til Halden i løpet av sommeren. Hun har en samfunnsvitenskapelig cand. mag.-grad og en mastergrad i offentlig administrasjon.

Linda Kvam Olsen (33) er ansatt i stillingen som seniorrådgiver for mediestøtte i Medietilsynet og erstatter en medarbeider som slutter. Hun kommer fra stillingen som seniorskattejurist i skatteetaten og har tidligere jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. Kvam Olsen har en master i rettsvitenskap og bachelor i økonomi- og næringslivsjournalistikk. Hun bor i Fredrikstad.

Støtteordninger for mediebransjen

Medietilsynet forvalter alle støtteordningene på mediefeltet. Den største ordningen er produksjonstilskuddet (også kjent som pressestøtte). I 2018 fordelte Medietilsynet over 380 millioner kroner i tilskudd der 313 millioner kroner gikk til aviser som mottok produksjonstilskudd. Andre støtteordninger er tilskudd til lokale radio- og tv-aktører, støtte til innovasjon og utvikling, samiske aviser, distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark og støtte til medieforskning og etterutdanning. I 2019 fordeler Medietilsynet dessuten 135 millioner kroner i støtte til TV 2 som følge av den nye avtalen om kommersiell allmennkringkasting mellom TV 2 og staten. Totalt kommer Medietilsynet til å fordele over 530 millioner kroner i ulike former for mediestøtte i løpet av 2019.