1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Postlov-forslaget: Økt innovasjonsstøtte skal bidra til å digitalisere avisene

Bilde av postkasser. Foto Pixabay
Endringer i postloven: Det foreslås å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Foto Pixabay

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med statlig kjøp av avisdistribusjon og å øke innovasjonsstøtten til medier. Tiltakene skal understøtte digitalisering og omstilling av avisene når postleveringen reduseres til 2,5 dager i snitt per uke.

 Mange aviser er fortsatt avhengige av postlevering for å nå sine lesere, og inntekter fra papiravisene er fortsatt en betydelig del av avisenes økonomi. Endringene i postloven gjør at digitaliseringen må skyte ytterligere fart. Derfor er det positivt med tiltak for å hjelpe nettopp disse aktørene i en overgangsperiode, selv om det er for tidlig å si om dette er nok, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kjøper postlevering og øker innovasjonsstøtte

I forslaget til endringer i postloven som Samferdselsdepartementet la fram onsdag, foreslås det å redusere postlevering til 2,5 dager i snitt per uke. Årsaken er at brevvolumet de siste årene har gått drastisk ned. Samtidig foreslås det å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Tiltakene skal redusere ulempene og gjøre omstilling lettere for de avisene som særlig rammes ved Postens endringer.

Vil følge utviklingen nøye

I sin høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i Postloven uttrykte Medietilsynet bekymring for at dårligere distribusjonsmuligheter kan gjøre at avisenes inntekts- og driftsgrunnlag svekkes.

I sin høringsuttalelse pekte Medietilsynet på at svekket distribusjon kan svekke mediemangfoldet, ved redusert tilbud eller i sin ytterste konsekvens ved at noen aviser ikke klarer å finansiere driften. Tilsynet påpekte også at endringene i postlevering særlig rammer avisabonnenter i distriktene og sårbare grupper som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse eller infrastruktur.

– Nå foreslår jo regjeringen nye tiltak for å avhjelpe situasjonen og lette omstillingen. Det er bra, men det blir viktig å følge utviklingen i mediemangfoldet nøye framover, sier Velsand.

Dobler innovasjonsstøtten

Økningen i mediestøtte legges inn i potten til innovasjonsstøtte, som forvaltes av Medietilsynet. Den foreslåtte økningen er på ti millioner kroner årlig i en overgangsperiode. Det er dobling av dagens støttenivå.

– Økningen går inn i ordningen vi allerede har med innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, og innrettes mot digitalisering og omstilling i aviser som særlig berøres av endringen, sier Mari Velsand.

Nytt mediemangfoldsregnskap

Medietilsynet jobber nå for å følge utviklingen i mediemangfoldet på en tettere og mer strukturert måte.

– I løpet av året planlegger vi å lansere en ny status for mediemangfoldet i Norge, og vi vil følge utviklingen i mediemangfoldet nøye framover. Forhåpentlig vil vi her kunne fange opp eventuelle negative konsekvenser for mediemangfoldet i Norge, sier Velsand.