1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Produktplassering tillates på radio etter endringer i kringkastingsloven

Hittil har produktplassering bare vært tillatt på tv og i audiovisuelle bestilingstjenester (for eksempel videoblogging på YouTube, TV Sumo og VGTV). Med endringene som nå er vedtatt blir det også tillatt med produktplassering i sendinger på radio. Foto iStock
Hittil har produktplassering bare vært tillatt på tv og i audiovisuelle bestilingstjenester (for eksempel videoblogging på YouTube, TV Sumo og VGTV). Med endringene som nå er vedtatt blir det også tillatt med produktplassering i sendinger på radio. Foto iStock

Nå vil du kunne høre produktplassering også på radio. Stortinget vedtok 11. juni flere endringer i kringkastingsloven. Blant annet skal Medietilsynet heretter også avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester, og kringkasterne får utvidede krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

Produktplassering tillates på radio

Hittil har produktplassering bare vært tillatt på tv og i audiovisuelle bestilingstjenester (for eksempel videoblogging på YouTube, TV Sumo og VGTV). Med endringene som nå er vedtatt blir det også tillatt med produktplassering i sendinger på radio. – Vi mener det er positivt at radio ikke skal forskjellsbehandles på dette, slik Medietilsynet også pekte på i sitt høringssvar, sier direktør Mari Velsand. Medietilsynet vil få oppgaven med å føre tilsyn med radiosendinger, slik vi nå har med produktplassering på tv og Youtube.

Programmer som inneholder produktplassering må identifiseres på en tydelig måte ved begynnelsen og slutten av programmet, og når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd.

Medietilsynet skal avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester

Frem til nå er det Kongen i statsråd som har avgjort om nye tjenester skal innlemmes i NRKs allmennkringkasteroppdrag. Denne oppgaven flyttes nå til Medietilsynet.

– Vi har både erfaring og rutine på å vurdere nye NRK-tjenester, og ser det som naturlig at Medietilsynets ansvar nå utvides til å ta en avgjørende vurdering, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Tidligere har Medietilsynet gjennomgått og behandlet både Trafikkportalen og den digitale radiokanalen P13 da NRK ønsket å lansere disse tjenestene.

NRKs nye tjenester skal vurderes i lys av allmennkringkasteroppdraget, og skal bidra til å oppfylle sosiale, kulturelle og demokratiske behov i samfunnet.

Tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser

Endringene som nå er vedtatt i kringkastingsloven innebærer også utvidede krav når det gjelder kringkasternes tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Frem til nå har loven kun regulert tiltak for å tilrettelegge for personer med hørselsnedsetting. Heretter må norske kringkastere med en samlet seerandel på over fem prosent legge til rette for personer med funksjonsnedsettelser gjennom tiltak som teksting, tegnspråktolking, lydtekst, synstolking og andre teknikker. I tillegg innebærer endringene i kringkastingsloven justeringer i Kringkastingsrådets sammensetning og grunnlag for behandling av saker i rådet.

Du kan lese alle endringene her på Stortingets sider.

For mer informasjon, ta kontakt Nina Bjerke