1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Rapport til Kulturdepartementet om konsekvenser av å stoppe spillreklame

Hentet fra Flickr

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport om konsekvenser av stansing av utenlandsk pengespillreklame. Rapporten belyser konsekvensene og effektene en slik lovendring kan ha for aktører i ulike deler av verdikjeden.

Oslo Economics vurderer at forslaget vil ha en betydelig negativ inntektseffekt for kringkasterne som i dag sender utenlandsk pengespillreklame. Samtidig mener Oslo Economics at flere mekanismer i markedet taler for at kringkasternes etterspørsel etter norsk innhold vil reduseres mindre enn inntektstapet.

– Vi er opptatt av å legge til rette for norsk innhold og TV-produksjon, men det må løses med andre virkemidler enn å tillate pengespillreklame, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Endring i kringkastingsloven gir Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg eller hindre tilgang

Kulturdepartementet sendte 15. mars 2019 forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet med lovendringen er å stanse ulovlig pengespillreklame som sendes fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Les hele pressemeldingen og rapporten her på Kulturdepartementets nettsider.