1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Sju av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet
Ny undersøkelse: Vi ser at det er de unge, folk med lavere utdanning og kvinner som i mindre grad deltar i debatten i mediene, sier Velsand.

Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. – Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke ønsker å debattere via media, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Blant dem som svarer at de aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media er det flest under 30 år og med lav utdanning. Av de som er over 60 år og har høyere utdanning er det langt flere som svarer at de deltar i debatten.

– Hypotesen om nettmediers demokratiserende effekt og at enkel tilgang til å ytre seg offentlig leder til utbredt deltakelse, underbygges ikke av funnene i Medietilsynets undersøkelse. Vi ser også at det er de unge, folk med lavere utdanning og kvinner som i mindre grad deltar i debatten, sier Velsand.

Flest bruker Facebook som debattarena

Hele syv av ti (72 prosent) svarer at de aldri har debattert politikk og samfunn i medier. 16 prosent svarer at de har debattert åpent på Facebook og 13 prosent svarer via lukkede grupper på for eksempel Facebook. Ni prosent har debattert i innlegg i aviser og tidsskrifter på nett eller papir og åtte prosent i kommentarfelt i nettaviser.

– Det er åpenbart at Facebook er en viktig kanal for meningsutveksling om politikk og samfunnsspørsmål. Det er positivt at sosiale medier er en arena for debatt, men samtidig vet vi at Facebook er en plattform hvor det også deles saker og informasjon som ikke alltid stemmer. Det er derfor viktig å styrke befolkningens kritiske medieforståelse, samtidig som de redaktørstyrte mediene bør diskutere hvordan de kan få flere til å delta i debatten i sine kanaler, sier Velsand.

Er interessert, men ønsker ikke å mene

Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media er ifølge Medietilsynets undersøkelse at mange ikke ønsker å mene noe via media. Av de som ikke har debattert politikk og samfunn i medier, svarer seks av ti at de er interessert i politikk og samfunn, men at de ikke ønsker å dele meningene sine i media. Videre sier to av ti at de ønsker ikke å delta fordi de kan bli utsatt for negative kommentarer, én av ti opplever at de ikke har noe å komme med, mens kun seks prosent svarer at de ikke er interessert.

– Det er altså ikke manglende interesse for samfunnsdebatten, men motvilje mot å diskutere i media som er hovedårsaken til at såpass få deltar aktivt. Dette er viktig innsikt for medieaktører i deres jobb med å engasjere publikum i viktige saker for eksempel før et valg, sier Velsand.

Debattklimaet skremmer noen

18 prosent av de som aldri har debattert politikk og samfunn i media svarer at de ikke deltar i debatten fordi de ikke ønsker negative kommentarer, men Medietilsynets undersøkelse viser at kun to prosent oppgir å ha blitt utsatt for mobbing, to prosent har blitt utsatt for hatefulle ytringer, mens seks prosent har mottatt uønskede seksualiserte meldinger.

– Vi ønsker jo ikke at folk skal trekke seg fra debatten i frykt for negative kommentarer. Netthets og hatefulle ytringer er alvorlig og ødeleggende for et demokrati og for dem som rammes, selv om det ifølge vår undersøkelse er relativt få som har opplevd dette, sier Velsand.

Fakta om undersøkelsen

Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen er gjennomført våren 2019 i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsen har 1363 respondenter fra 16 år og oppover.

Funn fra undersøkelsen om debattdeltakelse i media

• 72 prosent har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media
• 28 prosent har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media
• 21 prosent har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media siste tolv måneder
• 16 prosent har debattert åpent på Facebook, mens 13 prosent har debattert i lukkede grupper (på for eksempel Facebook)
• 9 prosent har debattert i innlegg i aviser, mens 8 prosent har debattert i kommentarfelt i nettaviser

Hovedgrunner til at folk ikke ønsker å mene noe om politikk og samfunnsspørsmål i media

• 60 prosent er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, men ønsker ikke å mene via media
• 18 prosent ønsker ikke å utsette seg for negative kommentarer
• 11 prosent synes ikke de har noe å komme med
• 6 prosent er ikke interessert i politikk og samfunn

Bakgrunnsvariabler

- Grupper som oftere enn gjennomsnittet på 72 prosent oppgir at de aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media:
• Ingen stemmerett ved forrige valg: 85 prosent
• Kun videregående utdanning: 80 prosent
• Under 30 år: 76 prosent
• Mellom 30-44 år: 74 prosent

- Grupper som oftere enn gjennomsnittet på 21 prosent oppgir at de har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media siste 12 måneder:
• Universitetsutdanning over fire år: 28 prosent
• Over 60 år: 27 prosent
• Menn: 23 prosent

Les undersøkelsen her: Kritisk medieforståelse: deltakelse i mediedebatter