1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Riksblokk II blir ledig – kom med innspill innen 5. april

Medietilsynet og Nkom ønsker innspill på hva Riksblokk II kan brukes til etter 15. mai. Foto Medietilsynet

Norkring har levert tilbake konsesjonen for Riksblokk II med virkning fra og med 16. mai 2019. Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker innspill på hvordan frekvensblokka skal brukes i fremtiden.

Medietilsynet og Nkom har fått i oppdrag av Kultur- og Samferdselsdepartementet om å utrede hvordan Riksblokk II kan brukes. Utredningen skal leveres 21. juni, og vil danne utgangspunktet for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Dette ønsker vi tilbakemelding på

• Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
• Bør det gjelde særskilte vilkår, og i så fall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal bli benyttet?
• Hva er fordelene/ulempene med å dele opp Riksblokk II til eventuelle lokale nett/storbynett dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio?
• Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?
• Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vektlegges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?
• Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen

Merk innspillet med «Riksblokk II», og send på e-post til med kopi til innen 5. april 2019.

Innspill vil i utgangspunktet bli offentliggjort på Medietilsynet og Nkom sine hjemmesider, og vi ber derfor om at svarene utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom svarene inneholder opplysninger som innsender ikke ønsker skal bli offentlig, må dette fremgå tydelig og begrunnes.

Les hele kunngjøringen her

Har du spørsmål, ta kontakt med Line Langnes.

Dette er Riksblokk II

I Norge har vi til sammen fire landsdekkende frekvensblokker som er avsatt til digitale kringkastingstjenester. Riksblokk II er en av disse fire frekvensblokkene, og er en landsdekkende kommersiell DAB-blokk som er lite utbygd. Norkring innehar frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i Riksblokk II frem til 15. mai 2019. DAB Regionblokka er delt opp i åtte regioner og innehas av NRK, mens DAB Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge.