1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Tillatelse til å bygge og drifte DAB-anlegg for lokalradio i Oslo, Asker og Bærum tildeles ved auksjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil sammen med Medietilsynet gjennomføre en auksjon for bygging og drift av DAB-anlegg for lokalradio i Oslo, Asker og Bærum. Foto Medietilsynet.

Det er flere aktører som ønsker å starte opp senderanlegg for DAB lokalradio i lokalregion 2, som omfatter Oslo, Asker og Bærum. Det vil derfor bli gjennomført en auksjon i dette lokalområdet.

Frist for å søke anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i lokalregion 2 var 22. november.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil i samarbeid med Medietilsynet vurdere auksjonsformat og utarbeide auksjonsregler. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Tidsplan for den videre prosessen vil bli publisert så raskt som mulig.

Mer informasjon finner du på Nkom sine sider.

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.