1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Brudd på valgloven kan medføre bøter

Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Foto Valgdirektoratet

Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Forbudet er innført for å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen pågår. Medietilsynet vil følge med under valgdagene 8. og 9. september for å avdekke eventuelle brudd på valgloven.

Medietilsynet setter inn ekstra beredskap i valghelgen for å følge med på offentliggjøring av valgdagsmålinger og valgresultat i mediene. Forbudet i valgloven § 9-9 mot offentliggjøring av valgresultat og valgdagsmålinger gjelder i alle sammenhenger og i alle medier.

Brudd på regelen kan føre til bøter, slik som under kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Da fikk NRK en bot på 300 000 kroner, mens Svelviksposten fikk en bot på 50 000 kroner, for å ha offentliggjort henholdsvis prognoser og resultater for tidlig.

Loven skal forhindre at velgerne påvirkes

Formålet med loven er å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen foregår, og er ment til å sikre at valget går rolig og ordentlig for seg.

Eksempler på lovbrudd kan være en post på Facebook, eller en sak på radio eller i en nettavis, som omhandler resultater eller prognoser om valget. Spørreundersøkelser på nett der folk kan oppgi hvilket parti de stemmer på, kan også være i strid med loven. Forbudet gjelder ikke offentliggjøring av meningsmålinger som er laget før valgdagene.

Send Medietilsynet en e-post til valg@medietilsynet.no dersom du mener det er offentliggjort valgresultat eller valgmålinger som er i strid med loven.